Hvis du ikke er sikker på hva du er konfigurert med, kan du se Finne ut hvilken ringetjeneste du har.

1

Hvis du hører at en telefonsamtale kommer inn i kollegaens bordtelefon, velger du Ring henting i bunnteksten i Webex App.

2

Velg ett av følgende alternativer:

 • Henting– velg samtalen som har ringt lengst.

 • Rettet henting– skriv inn henteutvidelsesnummeret til kollegaen din, og trykk deretter ENTER.

Avhengig av oppsettet kan det hende du får innkommende anropsvarsler når en samtale kommer inn i en hentegruppe du tilhører.

Velg ett av disse alternativene:

 • Du hører at en telefonsamtale kommer inn i en kollegas bordtelefon– klikk Ring henting i bunnteksten i appen. Velg deretter henting av samtale for å hente en gruppesamtale eller ledet henting for å hente en samtale på et bestemt nummer. Hvis du velger Rettet henting, skriver du inn hentenummeret og trykker enter.
 • Du får et anropsvarsel i Webex App om at en kollega har et innkommende anrop – sjekk personens status på profilbildet deres. Hvis de er opptatt eller utilgjengelige, klikker du Påhenting for å svare på anropet.

Avhengig av oppsettet kan det hende du får innkommende anropsvarsler når en samtale kommer inn i en hentegruppe du tilhører.

1

Velg ett av disse alternativene:

 • Du hører en telefonsamtale komme inn på en kollegas bordtelefon, men du får ikke et varsel i Webex App– gå til og velg deretter Henting av samtale nederst i samtaleloggen.

  Velg deretter den aktuelle hentegruppen (Henting avsamtale, Henting av annen samtaleeller Rettet henting). Hvis du velger Rettet henting, skriver du inn hentenummeret og trykker enter. Klikk Påhenting på nytt.

 • Du får et anropsvarsel i Webex App om at et teammedlem har et innkommende anrop – sjekk personens status på profilbildet deres. Hvis de er opptatt eller utilgjengelige, klikker du Påhenting for å svare på anropet.

2

Du kan deretter bestemme om du vil svare eller avslå samtalen. Og hvis oppringeren er en Webex App-bruker , kan du til og med sende meldinger til dem.

Hvis noen andre svarer på anropet før deg, får du et varsel om at det ikke er noen samtale å hente.

Henting av anrop støttes ikke i mobilappen din ennå.

Avhengig av oppsettet kan det hende du får innkommende anropsvarsler når en samtale kommer inn i en hentegruppe du tilhører.

Før du starter

Du kan slå av varsler ved å trykke på profilbildet ditt, velge Anropog deretter slå på Demp varslerunder Samtalehenting.

Velg ett av disse alternativene:

 • Du hører at en telefonsamtale kommer inn i en kollegas bordtelefon, men du får ikke et varsel i Webex App– gå til Anrop og velg deretter Ring opp-fanen øverst i samtaleloggen.

  Velg deretter den aktuelle hentegruppen (Henting, Annen hentingeller Hent en samtale på en bestemt utvidelse). Hvis du velger å ringe opp en bestemt utvidelse, skriver du inn utvidelsen og trykker deretter på den grønne pilen.

 • Du får et anropsvarsel i Webex App om at et teammedlem har et innkommende anrop – sjekk personens status på profilbildet deres. Hvis de er opptatt, klikker du Påhenting for å svare på anropet.

  Du kan deretter bestemme om du vil svare eller avslå samtalen. Og hvis oppringeren er en Webex App-bruker , kan du til og med sende meldinger til dem.

  Hvis noen andre svarer på anropet før deg, får du et varsel om at det ikke er noen samtale å hente.