Cisco Room Navigator for veggmontering kan konfigureres som en rombestillingsenhet. Den viser tilgjengelighetsstatusen for møterom og brukere kan bestille ad hoc-møter eller sjekke romkalenderen.


Rom tilgjengelig med grønt lys

Rombestillingsenheten har en farget lysstripe for å gi en indikasjon på romstatusen på avstand.

  • Grønn - tilgjengelig

  • Rød - i bruk eller opptatt

  • Gul - møte starter snart (10 minutter før starten av et nytt møte) eller rommet er booket, men ikke opptatt

Trykk på Romkalender -knappen for å se de kommende møtene.


Romkalender

Hvis rommet er ledig, kan du bestille rommet ved å trykke på Bestill nå -knappen. Trykk på tidsluken for å bestille rommet i 15 minutter eller mer. Trykk deretter på Bestill .


Bestillingspanel

Rommet kan bestilles fra nåværende tidspunkt til midnatt samme dag, så lenge rommet er ledig. Minste møtetid er 10 minutter.

Romplanleggeren viser detaljene for møtet og fargen på LED-en endres til rødt.


Rom i bruk

Når du bestiller, blir det nye møtet synlig i møterommets kalender, men det vises ikke i din personlige kalender.

Innstillinger-menyen

For å få tilgang til Innstillinger menyen på en romnavigator i rombestillingsmodus, trykk på skjermen tre ganger med tre fingre.

I Innstillinger menyen finner du:

  • Informasjon om enheten, for eksempel IP-adressen og programvareversjonen.

  • Problemer og diagnostikk. Du kan også sende logger fra denne menyen.

  • Start på nytt og tilbakestilling til fabrikk.