Cisco lokale Navigator for vægmontering kan konfigureres som en lokale Booking enhed. Den viser status for lokale tilgængelighed, og brugere kan bog Impromptu-møder eller se lokale kalenderen.


Rum, der er tilgængeligt med grønt lys

Rumbestillingsenheden har en farvet lysstribe, der viser rummets status på afstand.

  • Grøn – tilgængelig

  • Rødt-i brug eller optaget

  • Gult-mødet starter snart (ti minutter før begyndelsen af et nyt møde), eller lokalet er reserveret, men ikke optaget

Du kan også se temperaturen og person antallet i lokalet.

Tryk på knappen Rumkalender for at se de kommende møder.


Rumkalender

Hvis rummet er tilgængeligt, kan du bestille det ved at trykke på knappen Bestil nu.


Bestillingspanel

Lokalet kan bestilles fra det aktuelle tid og indtil midnat på samme dag, så længe rummet er ledigt. Mindste mødetid er 10 minutter.

Tryk på tidsintervallet for at bestille rummet i 15 minutter eller mere. Tryk derefter på Bestil.

Rumplanlægningsfunktionen viser mødedetaljerne, og farven på LED'en skifter til rød.


Rum i brug

Når du foretager en bestilling, kan det nye møde ses i møderummets kalender, men det vises ikke i din personlige kalender.