Selektívne prijímať hovory

Môžete prijímať hovory v konkrétnych časoch od konkrétnych volajúcich.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Nastavenia hovoru.

2

Ísť do Selektívne prijímať hovory a zapnite prepínač.

3

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán.

Ak nevidíte plán, ktorý chcete použiť pre toto nastavenie, môžete pridať plán na Rozvrhy tab. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorte plán, ktorý sa použije na nastavenia hovorov.

4

Kliknite Pridať plán nastaviť nasledujúce parametre:

  • Rozvrh—Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán, kedy chcete prijímať hovory.
  • Hovory od—Vyberte, či chcete prijímať hovory od Akékoľvek telefónne číslo alebo Vyberte možnosť Telefónne čísla. Ak si vyberiete Vyberte možnosť Telefónne čísla, zadajte ďalšie podrobnosti.
  • súhlasiť alebo Neprijať—Vyberte, či chcete prijať alebo odmietnuť hovory, ktoré vyhovujú týmto parametrom.
5

Kliknite Uložiť.

Váš rozvrh je pridaný do súhlasiť alebo Neprijať tabuľky. Podľa potreby môžete plány z tabuliek upraviť alebo odstrániť.


 
Neprijať má prednosť pred súhlasiť.

Selektívne odmietanie hovorov

Hovory od konkrétnych volajúcich môžete odmietnuť v určitý čas. Toto nastavenie má prednosť pred selektívnym prijímaním hovorov.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Nastavenia hovoru.

2

Ísť do Selektívne odmietanie hovorov a zapnite prepínač.

3

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán.

Ak nevidíte plán, ktorý chcete použiť pre toto nastavenie, môžete pridať plán na Rozvrhy tab. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorte plán, ktorý sa použije na nastavenia hovorov.

4

Kliknite Pridať plán nastaviť nasledujúce parametre:

  • Rozvrh—Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán, kedy chcete odmietnuť hovory.
  • Hovory od—Vyberte, či chcete prijímať hovory od Akékoľvek telefónne číslo, Preposlané, alebo Vyberte možnosť Telefónne čísla. Ak si vyberiete Vyberte možnosť Telefónne čísla, zadajte ďalšie podrobnosti.
  • Odmietnuť alebo Neodmietajte—Vyberte, či chcete odmietnuť alebo neodmietnuť hovory, ktoré vyhovujú týmto parametrom.
5

Kliknite Uložiť.

Váš rozvrh je pridaný do Odmietnuť alebo Neodmietajte tabuľky. Podľa potreby môžete plány z tabuliek upraviť alebo odstrániť.


 
Neodmietajte má prednosť pred Odmietnuť.

Selektívne presmerovanie hovorov

Môžete presmerovať hovory v konkrétnych časoch od konkrétnych volajúcich. Toto nastavenie má prednosť pred presmerovaním hovorov.

1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom kliknite nastavenie > Volanie > Nastavenia hovoru.

2

Ísť do Selektívne presmerovať hovory a zapnite prepínač.

3

Zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory.

4

Skontrolovať Odoslať do hlasovej schránky začiarkavacie políčko pre presmerovanie všetkých hovorov do hlasovej schránky.

The Odoslať do hlasovej schránky možnosť je dostupná len pre interné telefónne čísla alebo klapky.

5

Skontrolovať Povoľte pripomienku zvonenia na telefóne Cisco IP začiarknutím políčka povolíte pripomenutie zvonenia pre tieto hovory.

6

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán.

Ak nevidíte plán, ktorý chcete použiť pre toto nastavenie, môžete pridať plán na Rozvrhy tab. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorte plán, ktorý sa použije na nastavenia hovorov.

7

Kliknite Pridať plán nastaviť nasledujúce parametre:

  • Poslať ďalej—Zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory počas tohto plánu.
  • Rozvrh—Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán, kedy chcete presmerovať hovory.
  • Hovory od—Vyberte, či chcete prijímať hovory od Akékoľvek telefónne číslo alebo Vyberte možnosť Telefónne čísla. Ak si vyberiete Vyberte možnosť Telefónne čísla, zadajte ďalšie podrobnosti.
  • Vpred alebo Neposunúť ďalej—Vyberte, či chcete presmerovať hovory, ktoré vyhovujú týmto parametrom.
8

Kliknite Uložiť.

Váš rozvrh je pridaný do a Vpred alebo Neposunúť ďalej tabuľky. Podľa potreby môžete plány z tabuliek upraviť alebo odstrániť.


 
Neposunúť ďalej má prednosť pred Vpred.