Tolkingsmenyer for skrivebord og mobil

Denne funksjonen støttes på Webex Meetings og Webex Webinars. I Webex-appen er denne funksjonen tilgjengelig på møteplattformen vår for Webex Suite. Finn ut om møtene dine bruker møteplattformen Webex Suite .

I Webex-appen er ikke denne funksjonen tilgjengelig for Webex for Government.

Verter

Verter kan aktivere simultantolking for møtene og nettseminarene de planlegger. Som vert oppretter du lydkanalene, inviterer tolker og tilordner dem til språk. Møte- og nettseminarverter kan også administrere tolkingen under møtet, slik at du kan legge til nye språkkanaler og tilordne deltakere til å være tolker for å dekke behovene til flere deltakere.


 
Du kan bare legge til tolking for møter i personlige rom etter at du har startet møtet.

Her er oppgavene du kan utføre som vert:

Tolker

Tolker er avgjørende for å sikre at deltakerne kan forstå hva som skjer på møtet eller nettseminaret. Før du blir med, forteller invitasjonen du mottar fra verten at du ble invitert som tolk og språket du ble tildelt. Denne e-posten inneholder informasjon om hvordan du blir med på møtet eller nettseminaret.

Tolker har også et unikt ikon ( ) ved siden av navnene deres i deltakerlisten, noe som skiller dem fra paneldeltakere og andre deltakere.

Som tolk hører du originallyden for møtet, nettseminaret eller det personlig rom, og du ser den aktiv taler og eventuelt delt innhold, slik at du kan oversette det til målspråket. Du kan bytte retning på målspråket hvis du tolker i begge retninger. Hvis det er tilordnet flere tolker til språket ditt, kan du gi dem tolking når det er deres tur. Send dem chatmeldinger hvis du trenger å koordinere overlevelser eller bare vil sørge for at alt er synkronisert.

Verten bestemmer rekkefølgen på tolkene når de forhåndstilordner dem. Verten kan også administrere rekkefølgen i møtet. Tolk 1 kan levere videre til tolk 2, deretter tolk 3, så tilbake til tolk 1, og så videre.

Her er oppgavene du kan utføre som tolk:

Deltakere

Deltakerne kan velge språkkanalen for det foretrukne språket før de blir med eller når som helst under et møte eller nettseminar. Hvis du koble til en videoenhet fra skrivebordsappen , kan du kontrollere foretrukket språk og språkvolum fra skrivebordsappen eller fra videoenhet og de forblir synkroniserte.

Her er oppgavene du kan utføre som deltaker:

Kjente problemer

 • Tolker har ikke et dedikert passord når de blir med i et møte eller nettseminar. De må bruke enten det vanlige møtepassordet eller paneldeltakerpassordet.

 • Hvis to deltakere blir med i et møte, nettseminar eller et personlig rom rommøte med samme e-postadresse , og verten gjør en av dem til tolk, blir begge deltakerne tolk.

Begrensninger

 • Simultantolkning er ikke tilgjengelig for nettseminarer i nettpresentasjonsvisning.

 • Du kan ikke opprette separatøkter eller øvingsøkter i møter og nettseminar hvis du aktiverer simultantolkning når du planlegger fra Webex-nettsted ditt .

 • Hvis du planlegger et møte fra Webex Meetings -skrivebordsappen og møtemalen har separatøkter, vil ikke møtet du planlagte ha simultantolkning.

 • Du kan ikke forhåndstilordne tolker når du planlegger et møte i Meetings-skrivebordsappen. Du må legge til språkkanalene og tolkene under møtet.

 • Verter kan dempe individuelle tolker, men de kan ikke dempe tolker ved hjelp av Demp alle eller Demp ved inngang .

 • For å unngå problemer med tolkoverleveringer kan ikke verter flytte tolker til lobbyen eller utvise dem fra møtet, nettseminaret eller det personlig rom rommøtet.

 • Verter kan ikke endre rollen som tolker til medvert eller presentatør, og tolker kan ikke dele skjermen.

 • Når du blir med på et møte, nettseminar eller et personlig rom rommøte, må du velge Bruk lyd fra datamaskin heller enn Ring inn eller Ring meg .

 • Opptak av møter med simultantolkning fanger bare opp den originale lyden.