Pulpit pielęgnujny: Tworzenie nowego żądania

Zanim zaczniesz

Utwórz nowe żądanie w aplikacji Care desktop, gdy klient potrzebuje pomocy w nowym problemie.

Jeśli odbiorca jest nowy, utwórz nowy rekord klienta przed utworzeniem nowego żądania.

Tworzenie nowego żądania

Aby utworzyć nowe żądanie, należy wykonać:

  • Kliknij Dodaj prośbę. Nowe żądanie pojawia się w podróży klienta i jest z nim skojarzone nowe działanie. Nowe działanie korzysta z tego samego typu nośnika, co bieżąca interakcja z klientem.

  • Przenieś otwarte działanie do pola Nowe żądanie w podróży klienta. Użyj uchwytu przeciągania, aby przenieść działanie wewnątrz podróży klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przenoszenie działania.

Czy ten artykuł był pomocny?