Innan du börjar

Skapa en ny förfrågan i Care-skrivbord när en kund behöver hjälp med ett nytt problem.

Om kunden är ny skapar du en ny kundpost innan du skapar en ny förfrågan.

Skapa en ny förfrågan

Skapa en ny förfrågan genom att antingen:

  • Klicka på Lägg till förfrågan. Den nya förfrågan visas i kundresan och en ny aktivitet kopplas till den. Den nya aktiviteten använder samma medietyp som den aktuella kundinteraktionen.

  • Flytta en öppen aktivitet till rutan ny begäran i kund resan. Använd drag handtaget för att flytta aktiviteter i kund resan. För mer information, se flytta en aktivitet eller flytta en arbets uppgift..

Relaterad information