Błąd: „Niepowodzenie w rozpoczęciu nowej sesji. Spróbuj ponownie” podczas logowania do programu Cisco Jabber.

Błąd: „Niepowodzenie w rozpoczęciu nowej sesji. Spróbuj ponownie” podczas logowania do programu Cisco Jabber.

Błąd: „Nieprawidłowa wiadomość odpowiedzi (29)" podczas logowania do Cisco Jabber.

Nie mogę zalogować się do klienta Cisco Jabber z powodu błędu „Nie udało się rozpocząć nowej sesji. Spróbuj ponownie”.

Ten problem może wystąpić, jeśli certyfikat X.509 dla usługi logowania jednokrotnego (SSO) wygasł.
 

Obraz dodany przez użytkownika

Aby rozwiązać ten problem, należy wygenerować nowy certyfikat X.509 i ręcznie przesłać go do narzędzia administracyjnego Webex organizacji przy użyciu nazwy użytkownika i hasła innego niż SSO w narzędziu administarcyjnym Webex organizacji. Aby uzyskać pomoc jak wygenerować certyfikat X.509, zobacz: WBX69187 – Jak uzyskać certyfikat X.509 dla jednokrotnego logowania (SSO)?.

Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z pomocą techniczną Cisco Webex, aby uzyskać dalszą pomoc.

Czy ten artykuł był pomocny?