Błąd:"Błąd 5:Konfiguracja nie powiodła się".

Zobacz artykuł dotyczący rozwiązywania problemów z błędem 5 podczas instalacji Webex.

Błąd:"Błąd 5:Konfiguracja nie powiodła się".

Błąd 05:Nie można skonfigurować Webex.

Błąd 5 podczas instalacji Webex. Otrzymuję komunikat o błędzie 5 Konfiguracja nie powiodła się podczas dołączania do spotkania Webex.


Przyczyna:
Te komunikaty o błędach oznaczają, że pobieranie określonych plików .CAB jest blokowane lub upływa limit czasu podczas pobierania.

Zmiana:Wprowadzono zmiany w zabezpieczeniach sieci.


Rozwiązanie:

Zobacz podpunkty poniżej, aby rozwiązać błąd 05:

  • Ręcznie zainstaluj wtyczkę ze strony pomocy technicznej w witrynie Webex. 
  • Zabezpieczenia sieci mogą blokować pobieranie części oprogramowania.Można to sprawdzić, omijając zabezpieczenia sieci lub korzystając z połączenia alternatywnego.     
  • W przypadku korzystania z połączenia satelitarnego może być konieczna modyfikacja ustawień protokołu TCP systemu Windows.Można to zrobić, bezpośrednio modyfikując rejestr systemu Windows lub używając narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), takim jak Dr. TCP.Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania i używania ustawień, przejdź do: http://www.broadbandreports.com/faq/satellite.(Należy pamiętać, że ta strona nie jest powiązana z Webex Communications.)

Czy ten artykuł był pomocny?