Fel: &'94;Fel 5: Konfigurationen misslyckades."

Se artikeln för felsökning av problem relaterade till fel 5 vid installation av Webex.

Fel: &'94;Fel 5: Konfigurationen misslyckades."

Fel 05: Det går inte att konfigurera Webex.

Fel 5 vid installation av Webex. När jag ska delta i ett Webex-möte får jag ett felmeddelande om att konfigurationen misslyckades.


Orsak:De här felmeddelandena innebär att särskilda .CAB-filer hindras från hämtning eller att tidsgränsen överskrids medan hämtningen pågår.Ändring:Ändringar har gjorts i nätverkets säkerhet.Lösning:

Se punktlista för att lösa fel 05:

  • Installera plugin-programmet manuellt från supportsidan på Webex-webbplatsen. 
  • Delar av programhämtningen kan blockeras av nätverkssäkerhetsfunktioner.  Bästa sättet att testa detta på är att kringgå nätverkets säkerhet eller att använda en annan anslutning.     
  • Om du har satellitanslutning kan det hända att TCP-inställningarna i Windows måste ändras. Detta kan göras antingen genom att direkt modifiera Windows-registret eller genom att använda ett verktyg med ett grafiskt användargränssnitt (GUI), till exempel Dr. TCP.  Mer information om vad som måste ändras och vilka inställningar som bör göras finns här: http://www.broadbandreports.com/faq/satellite.  (Observera att webbplatsen inte har något med Webex Communications att göra.)
Var den här artikeln användbar?