Greška: Greška 5: Podešavanje je bilo neuspešno.

Pogledajte članak za rešavanje problema Greška 5 problema prilikom instalacije Webex-a.

Greška: Greška 5: Podešavanje je bilo neuspešno.

Greška 05: Nije moguće podesiti Webex.

Greška 5 tokom Webex instalacije.Primio/la sam poruku o grešci 5 koja je bila neuspešna prilikom pridruživanja Webex sastanku.


Uzrok:
Ove poruke o greškama znače da se određene datoteke .CAB blokiraju prilikom preuzimanja ili da se tajminguje prilikom preuzimanja.

Promena:
Izvršene su promene u bezbednosti mreže.

Rešenje:

Pogledajte tačke u nastavku za rešavanje greške 05:

  • Ručno instalirajte dodatak sa stranice podrške veb sajta Webex. 
  • Mrežna bezbednost možda blokira delove preuzimanja softvera.  Ovo se može testirati zaobilaženjem bezbednosti mreže ili korišćenjem alternativne veze.     
  • Ako koristite satelitsku vezu, možda će biti potrebno izmeniti Windows TCP podešavanja. To se može uraditi direktnom izmenom Windows registra ili korišćenjem alata sa grafičkim korisničkim interfejsom (GUI) kao što je Dr. TCP.  Za više informacija o tome kako da izmenite i koja podešavanja da koristite, idite na: http://www.broadbandreports.com/faq/satellite.  (Imajte u vidu da ovaj sajt nije povezan sa Webex komunikacijama.)
Da li je ovaj članak bio koristan?