Spotkania typu konferencja osobista i tylko audio

Spotkanie typu konferencja osobista składa się z części audio i części online. Gdy uruchomisz część audio, część online zostanie automatycznie utworzona w Twojej witrynie Webex. Jeśli jesteś w części audio spotkania i chcesz udostępnić uczestnikom prezentację, dokument lub aplikację, możesz uruchomić część online, a uczestnicy mogą do niej dołączyć, nadal uczestnicząc w części audio. Prowadzący będzie mógł wygenerować informacje o koncie spotkania typu konferencja osobista dopiero wtedy, gdy ustawi swój kod PIN do audio i zapisze go. Aby rozpocząć spotkanie, prowadzący musi wprowadzić swój kod dostępu i kod PIN.

Możesz utworzyć maksymalnie trzy konta z numerem konferencji osobistej. Planując spotkanie typu konferencja osobista, wybierz jedno z kont z numerem konferencji osobistej, które będzie używane dla części audio spotkania typu konferencja osobista. Możesz też użyć konta z numerem konferencji osobistej, aby z dowolnego telefonu rozpocząć natychmiastową konferencję audio bez jej wcześniejszego planowania. Dla każdego konta możesz wygenerować kody dostępu dla prowadzącego i uczestników. Jeśli dla Twojej witryny jest włączona opcja krajowych numerów dostępowych, ta opcja jest dostępna również dla kont numerów konferencji osobistej, które tworzysz.

Konto numeru konferencji osobistej określa również kod dostępu prowadzącego, za pomocą którego możesz uruchomić część audio spotkania typu konferencja osobista, oraz kody dostępu uczestników, za pomocą których mogą oni dołączyć do części audio.

Konto konferencji osobistej możesz usunąć w dowolnym momencie.

Spotkania typu konferencja osobista są dostępne tylko wtedy, gdy Twoja witryna obsługuje konferencje osobiste i używa Webex Audio. Jeśli Twoja witryna korzysta z usług dostawcy usług telefonicznych (TSP), być może możesz zamiast spotkań typu konferencja osobista planować spotkania typu tylko audio. (Spotkania typu tylko audio nie mają części online). Zawsze i wszędzie możesz przeprowadzić konferencję Webex Audio na żądanie. Swojego numeru konferencji osobistej możesz używać także podczas planowania regularnych spotkań Webex.

Skonfiguruj swoje konta osobiste w usłudze Cisco Webex Meetings.

1

Przejdź do strony Mój Webex > Preferencje.

2

Wybierz opcję Konfiguracja obok sekcji Audio.

Prowadzący będzie mógł wygenerować informacje o koncie spotkania typu konferencja osobista dopiero wtedy, gdy ustawi swój kod PIN do audio i zapisze go.

3

W obszarze Konferencje osobiste wybierz opcję Generuj konto.

Możesz utworzyć maksymalnie trzy konta do konferencji osobistych.

Konta do konferencji osobistych zawierają kod dostępu prowadzącego i kod PIN prowadzącego, których można użyć do rozpoczęcia części audio spotkania typu konferencja osobista. Zawierają one również kod dostępu uczestnika, który umożliwia dołączenie do spotkania innym użytkownikom. Aby rozpocząć spotkanie, prowadzący musi wprowadzić swój kod dostępu i kod PIN.

Podczas planowania spotkania typu konferencja osobista wybierasz jedno ze swoich kont do konferencji osobistych. Tych kont możesz też użyć, aby z dowolnego telefonu rozpocząć natychmiastowe spotkanie typu konferencja osobista bez wcześniejszego planowania.

Konto do konferencji osobistych możesz usunąć w dowolnym momencie.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Planowanie spotkania z poziomu witryny Webex

1

Na lewym pasku nawigacyjnym witryny Cisco Webex wybierz opcję Spotkania, a następnie kliknij ikonę Harmonogram.

2

W polu Typ spotkania wybierz opcję Konferencja osobista Webex.

3

Uzupełnij pozostałe wymagane informacje o spotkaniu i kliknij ikonę Harmonogram.

 • Jeśli korzystasz z usługi audio dostawcy usług telefonicznych (TSP), możesz zaplanować spotkanie audio:

 • Gdy usługa Webex jest zintegrowana z programem Outlookiem, zapewnia podstawowe opcje planowania spotkań. Niektóre opcje dostępne w witrynie Webex mogą być niedostępne w integracji Cisco Webex z programem Outlook.

 • Integracja Webex z programem Outlook nie obsługuje wszystkich opcji cykliczności, które są dostępne w programie Microsoft Outlook.

 • We wszystkich zaproszeniach na spotkania wysyłanych z programu Microsoft Outlook godzina rozpoczęcia spotkania jest wyświetlana według strefy czasowej ustawionej na komputerze i może nie być zgodna z preferencjami strefy czasowej ustawionymi w witrynie Webex.

1

Aby zaplanować spotkanie typu konferencja osobista, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz kolejno opcje Nowe elementy > Spotkanie lub termin, albo w kalendarzu Microsoft Outlook wybierz opcję Nowe spotkanie lub Nowy termin.
 • Wybierz ikonę Harmonogram na panelu narzędzi zwiększających wydajność Cisco Webex.
 • Wybierz kolejno opcje Zaplanuj spotkanie > Zaplanuj spotkanie typu konferencja osobista lub Zaplanuj spotkanie audio na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook.

Przed określeniem ogólnych informacji o spotkaniu należy wprowadzić ustawienia Webex.

2

W okienku spotkania lub terminu programu Outlook podaj ogólne informacje o spotkaniu.

 1. W polu Temat wpisz temat spotkania.

 2. W polach Godzina rozpoczęciaGodzina zakończenia podaj godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkania.

 3. (Opcjonalne) Aby określić wzorzec cykliczności spotkania, wybierz opcję Cykliczność, a następnie ustaw opcje cykliczności. Aby uzyskać informacje na temat różnic we wzorcach cykliczności między aplikacjami Webex i Microsoft Outlook, zobacz Ograniczenia wzorca cykliczności w integracji Cisco Webex z programem Outlook.

 4. (Opcjonalne) Określ inne opcje, takie jak powiadomienie o spotkaniu.

3

W polu Do wpisz imiona i nazwiska lub adresy e-mail zaproszonych osób.

Jeśli do zaplanowania spotkania wybrano opcję Termin, wybierz opcję Asystent planowania, aby wyświetlić pole Do.

4

Wybierz opcję Dodaj spotkanie typu konferencja osobista.

Ten krok nie jest wymagany, jeśli w kroku 1 wybrano opcję Zaplanuj spotkanie typu konferencja osobista.

5

W razie potrzeby wprowadź wymagane informacje o spotkaniu typu konferencja osobista.

6

W razie potrzeby na karcie Audio i śledzenie — w ustawieniach Webex — wybierz typ połączenia audio i inne wymagane opcje.

7

(Opcjonalne) Wybierz kartę Zasoby, aby dodać alternatywnych prowadzących.

Alternatywny prowadzący to osoba, która może rozpocząć i prowadzić spotkanie, gdy nie możesz w nim uczestniczyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dodawanie alternatywnych prowadzących dla planowanych spotkań lub spotkań w pokoju osobistym Cisco Webex.

8

Wybierz opcję OK.

9

Wybierz opcję Wyślij, aby wysłać do uczestników zaproszenia na spotkanie.

Skonfiguruj spotkanie typu konferencja osobista przy użyciu integracji Webex z programem Outlook dla komputerów Mac.

1

Zrób jedno z poniższych:

 • Na pasku narzędzi komputera Mac wybierz ikonę kuli Webex i opcję Zaplanuj spotkanie typu konferencja osobista.

 • W programie Outlook wybierz ikonę kuli Webex i opcję Zaplanuj spotkanie typu konferencja osobista.

2

Podaj ogólne informacje o spotkaniu.

 1. W polu Temat wpisz temat spotkania.

 2. W polach Godzina rozpoczęciaGodzina zakończenia podaj godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkania.

 3. Aby określić wzorzec cykliczności spotkania, wybierz opcję Cykliczność, a następnie ustaw opcje cykliczności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczenia wzorca cykliczności w integracji Cisco Webex z programem Outlook.

 4. (Opcjonalne) Określ inne opcje dostępne w programie Microsoft Outlook, takie jak powiadomienie o spotkaniu.

3

W polu Do wpisz imiona i nazwiska lub adresy e-mail zaproszonych osób.

Jeśli do zaplanowania spotkania wybrano opcję Termin, wybierz opcję Zaproś uczestników, aby wyświetlić pole Do.

4

Wybierz opcję Dodaj spotkanie typu konferencja osobista.

5

W razie potrzeby wprowadź wymagane informacje o spotkaniu typu konferencja osobista.

6

Określ ustawienia spotkania typu konferencja osobista.

 1. (Opcjonalne) Wprowadź hasło do spotkania dla osób zaproszonych przez aplikację Webex. Jeśli witryna wymaga hasła do spotkania, obok pola pojawi się gwiazdka.

 2. (Opcjonalne) Z listy zaproszonych wybierz dowolnych alternatywnych prowadzących spotkanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dodawanie alternatywnych prowadzących dla planowanych spotkań lub spotkań w pokoju osobistym Cisco Webex.

 3. Wybierz połączenie audio, którego chcesz używać.

7

Wybierz opcję Wyślij, aby wysłać do uczestników zaproszenie na spotkanie.

Jeśli korzystasz z usługi audio dostawcy usług telefonicznych (TSP), możesz zamiast tego zaplanować spotkanie audio.

1

Planowanie spotkania typu konferencja osobista:

 • W kalendarzu Lotus Notes wybierz opcję Zaplanuj spotkanie.
 • W panelu narzędzi zwiększających wydajność Webex wybierz ikonę Harmonogram.
Zostanie wyświetlona karta Nowy wpis kalendarza.
2

Wybierz opcję Dodaj spotkanie typu konferencja osobista lub Dodaj spotkanie audio.

3

W razie potrzeby wprowadź wymagane informacje o spotkaniu typu konferencja osobista.

4

Podaj inne informacje o spotkaniu:

 1. Wprowadź temat spotkania.

 2. Podaj godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkania.

 3. (Opcjonalne) Aby określić wzorzec powtarzania spotkania, wybierz opcję Powtarzaj, a następnie wybierz opcje cykliczności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Określanie wzorca cykliczności dla spotkania.

 4. (Opcjonalne) Określ inne opcje dostępne w programie Lotus Notes, takie jak powiadomienie o spotkaniu.

5

Aby zaprosić osoby na spotkanie, wybierz ikonę książki adresowej. a następnie w panelu Zaproszeni wybierz imiona i nazwiska zaproszonych osób lub wprowadź je ręcznie.

Uczestnicy zaproszeni za pomocą integracji Cisco Webex z programem Lotus Notes nie pojawią się na liście uczestników spotkania w witrynie Webex.

Dodatkowe informacje na temat zapraszania uczestników w programie Lotus Notes można znaleźć w pomocy tego programu.

6

Przetwórz zaproszenie.

 • Wybierz opcję Zapisz i wyślij zaproszenia, aby wysłać zaproszenia do uczestników.
 • Wybierz opcję Zapisz jako wersję roboczą i zaproś uczestników na zaplanowane spotkanie później.

Po zaplanowaniu spotkania możesz zmienić jego ustawienia.

Narzędzia zwiększające wydajność Webex dodają zaplanowane spotkanie do kalendarza Lotus Notes i kalendarza publicznego w witrynie Webex.

Korzystając z opcji powtarzania programu Lotus Notes, można określić wzorzec cykliczności spotkania. Na przykład można określić, że spotkanie będzie powtarzane w każdą środę o godzinie 14:00 do wskazanego dnia. Integracja Webex z programem Lotus Notes umożliwia zaplanowanie spotkania każdego dnia określonego we wzorcu cykliczności.

Jednak, w zależności od usługi, niektóre opcje powtarzania programu Lotus Notes mogą nie być obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczenia wzorców cykliczności w integracji Webex z programem Lotus Notes.

1

Jeśli spotkanie zaplanowano przy użyciu integracji Webex z programem Lotus Notes, otwórz pozycję kalendarza w swoim kalendarzu Lotus Notes.Pojawi się okno dialogowe Opcje powtarzania.
2

Określ opcje powtarzania w oknie dialogowym, a następnie wybierz OK.

W poniższej tabeli przedstawiono różnice między wzorcami cykliczności w Webex i w programie Lotus Notes.

Tabela 1. Webex Meetings

Typ

Opcja programu Lotus Notes

Po konwersji na opcję Webex Meeting

Co tydzień

Co 1–8 tygodni w: [poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę]

Spotkania w Meeting Center:

Co 1–8 tygodni w: [poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę]

W przypadku zdarzeń w Event Center i sesji szkoleniowych w Training Center:

Co tydzień w: [poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę]

Jeśli zaplanujesz spotkanie, które będzie się powtarzać co X tygodni, gdzie X jest większe niż 1, spotkanie zostanie zaplanowane w programie Lotus Notes zgodnie z ustaleniami, ale w witrynie Webex pojawi się jako cotygodniowe spotkanie.

Miesięcznie

Odliczania od końca miesiąca

Nieobsługiwany

Co rok

Co 1–10 lat

Każdego roku.

Jeśli zaplanujesz spotkanie, które będzie się powtarzać co X lat, gdzie X jest większe niż 1, spotkanie zostanie zaplanowane w programie Lotus Notes zgodnie z ustaleniami, ale w witrynie Webex pojawi się jako coroczne spotkanie.

Niestandardowe

Ustawienia niestandardowe

Nieobsługiwany

Data zakończenia

Od daty rozpoczęcia do daty

Jeśli okres jest dłuższy niż jeden rok, jest konwertowany na jeden rok.

X razy od daty rozpoczęcia

Jeśli okres jest dłuższy niż jeden rok, jest konwertowany na jeden rok.

Określ wyjątki

Nie przenoś

Nieobsługiwany.

Przenieś na piątek

Nieobsługiwany.

Przenieś na poniedziałek

Nieobsługiwany.

Przenieś na najbliższy dzień tygodnia

Nieobsługiwany.

Usuń

Nieobsługiwany.

Tabela 2. Spotkania typu konferencja osobista Webex

Typ

Opcja programu Lotus Notes

Po konwersji na opcję spotkania typu konferencja osobista Webex

Codziennie

Co 1–31 dzień

Codziennie

Miesięcznie

Co 1–12 miesięcy w 1–31 dniu

Co miesiąc w [1., 2., 3., 4., ostatni(ą)] [niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę]

Odliczania od końca miesiąca

Nieobsługiwany

Co 1–12 miesiąc w [1., 2., 3., 4., ostatni(ą)] [niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę]

W każdy pierwszy tydzień w [niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę]

Co rok

Co 1–10 lat

Nieobsługiwany

Niestandardowe

Ustawienia niestandardowe

Nieobsługiwany

Data zakończenia

Od daty rozpoczęcia do daty

Jeśli okres jest dłuższy niż jeden rok, jest konwertowany na jeden rok.

X razy od daty rozpoczęcia

Jeśli okres jest dłuższy niż jeden rok, jest konwertowany na jeden rok.

Określ wyjątki

Nie przenoś

Nieobsługiwany.

Przenieś na piątek

Nieobsługiwany.

Przenieś na poniedziałek

Nieobsługiwany.

Przenieś na najbliższy dzień tygodnia

Nieobsługiwany.

Usuń

Nieobsługiwany.


Podczas modyfikowania lub usuwania spotkania cyklicznego w Lotus Notes należy pamiętać, że:

 • Kiedy edytujesz spotkanie cykliczne, na przykład zmieniasz jego datę lub opcje spotkania, zmiany wprowadzone w pojedynczym wystąpieniu spotkania trzeba zastosować do wszystkich jego wystąpień, aby wprowadzić je w Twojej witrynie Webex. Jeśli zmiany zostaną zastosowane tylko dla pojedynczej instancji, aktualizacja zostanie przeprowadzona w programie Lotus Notes, ale nie w kalendarzu w witrynie.

 • Jeśli anulujesz pojedynczą instancję spotkania cyklicznego, instancja zostanie usunięta z Lotus Notes, ale pozostanie w kalendarzu. Należy usunąć wszystkie instancje spotkania cyklicznego w Lotus Notes, aby możliwe było ich usunięcie z kalendarza.

Spotkania typu konferencja osobista i spotkania audio nie rozpoczynają się automatycznie o zaplanowanych godzinach. Przed rozpoczęciem części online spotkania należy rozpocząć część audio.


W przypadku eskalowania spotkania typu konferencja osobista do spotkania online tylko pierwszych 25 uczestników może dołączyć do części online spotkania.

1

Rozpocznij część audio spotkania, dzwoniąc pod numer podany w zaproszeniu e-mail lub na stronie Informacje o spotkaniu typu konferencja osobista.

Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy rozpoczęto już część audio spotkania typu konferencja osobista.

2

Postępuj zgodnie z instrukcjami dźwiękowymi i wprowadź kod dostępu prowadzącego oraz kod PIN do audio.

Prowadzący będzie mógł wygenerować informacje o koncie spotkania typu konferencja osobista dopiero wtedy, gdy ustawi swój kod PIN do audio i zapisze go.

3

Rozpocznij część online spotkania,

 1. Wybierz łącze w zaproszeniu e-mail, aby wyświetlić stronę Informacje o spotkaniu typu konferencja osobista lub przejdź do tej strony w witrynie Webex.

 2. Aby rozpocząć spotkanie, prowadzący musi wprowadzić swój kod dostępu i kod PIN.

 3. Aby wyświetlić informacje o spotkaniu typu konferencja osobista, wybierz opcję Rozpocznij.

Dla swojego konta witryny Webex możesz ustawić następujące preferencje.

1

Przejdź do strony Mój Webex > Preferencje.

2

Wybierz opcję Rozwiń wszystko, aby rozwinąć wszystkie sekcje, lub rozwiń pojedynczą sekcję.

3

Określ swoje preferencje w poszczególnych sekcjach:

 • Ogólne: Ustaw strefę czasową, język i ustawienia regionalne, które mają być używane dla stron internetowych w witrynie Webex. Możesz także ustawić domyślną stronę dla każdej karty.

 • Ustawienia funkcji „Spotkanie teraz”: Ustaw domyślne opcje spotkań natychmiastowych inicjowanych za pomocą opcji Spotkanie teraz. Możesz wybrać domyślny typ spotkania, szablon spotkania, hasło i opcje połączeń audio. W zależności od ustawień witryny możesz również zdecydować, czy spotkania natychmiastowe mają się odbywać w Twoim pokoju osobistym.

 • Audio: Wprowadź informacje o numerze telefonu oraz informacje dotyczące konferencji osobistych.

  W sekcji Moje numery telefonów wprowadź swoje numery telefonów, a następnie wybierz więcej opcji:

  Uwierzytelnianie wdzwaniania: Jeśli ta opcja jest włączona w Twojej witrynie, umożliwia wdzwonienie się na spotkanie bez konieczności podawania numeru spotkania. Zaznaczenie tej opcji dla numeru telefonu w preferencjach powoduje przypisanie konta do tego numeru telefonu. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku spotkań z włączonym dźwiękiem dla funkcji CLI (identyfikacja linii dzwoniącego) lub ANI (automatyczna identyfikacja numeru).

  Zadzwoń do mnie: Jeśli witryna Webex obsługuje usługę Zadzwoń do mnie, ta opcja umożliwia odebranie połączenia ze spotkania w celu połączenia się z częścią audio. Możesz zaznaczyć tę opcję dla dowolnego numeru telefonu w preferencjach.

  Kod PIN do audio: Kod PIN do audio uniemożliwia innym osobom użycie Twojego numeru telefonu w celu dołączenia do spotkania. Podczas wdzwaniania się na spotkanie użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie kodu PIN do audio. Ustawienia witryny Webex mogą wymagać określenia kodu PIN do audio, zwłaszcza jeśli używasz rozszerzenia Uwierzytelnianie wdzwaniania.

  W sekcji Konferencje osobiste wybierz opcję Generuj konto, aby skonfigurować maksymalnie trzy konta do konferencji osobistych.

  Konta do konferencji osobistych zawierają kod dostępu prowadzącego, którego można użyć do rozpoczęcia części audio spotkania typu konferencja osobista. Zawierają one również kod dostępu uczestnika, który umożliwia dołączenie do spotkania innym użytkownikom.

  Podczas planowania spotkania typu konferencja osobista można wybrać jedno ze swoich kont do konferencji osobistych. Tych kont możesz też użyć, aby z dowolnego telefonu rozpocząć natychmiastowe spotkanie typu konferencja osobista bez wcześniejszego planowania.

  Konto do konferencji osobistych możesz usunąć w dowolnym momencie.

 • Systemy wideo: Dodaj adresy wideo do systemów wideokonferencji, których chcesz używać z usługą Webex. Jeśli w Twojej witrynie ta funkcja jest włączona, możesz odebrać połączenie ze spotkania do systemu wideo, aby połączyć się z częściami audio i wideo.

 • Mój pokój osobisty: Podaj unikatową nazwę i unikatowy adres URL, a następnie skopiuj adres URL, aby udostępnić go innym użytkownikom. W zależności od ustawień witryny możesz również określić inny adres URL pokoju osobistego. Możesz ustawić opcje automatycznego blokowania pokoju po 5, 10, 15 lub 20 minutach od wejścia oraz otrzymywania powiadomienia, gdy ktoś wejdzie do poczekalni pokoju osobistego, gdy nie będzie Cię w pokoju.

 • Szablony planowania: Zarządzaj szablonami planowania, które umożliwiają szybkie planowanie spotkań.

 • Opcje planowania: Ustaw opcje usuwania zakończonych spotkań, domyślny typ spotkania, stronę Szybki start i pozwolenie na planowanie.

 • Support Center: Ustaw kolejność kart wyświetlanych na konsoli pomocy technicznej.

4

Wybierz opcję Zapisz, aby zapisać zmiany.

Podczas spotkania typu konferencja osobista dostępne są następujące polecenia wydawane za pomocą klawiatury telefonu. Prowadzący ma dostęp do funkcji, których nie mogą używać uczestnicy.

Jeśli uruchomisz część online spotkania typu konferencja osobista, polecenia z klawiatury telefonu przestaną być dostępne.

Tabela 3. Prowadzący i uczestnicy:
Do:... Wprowadź...
Odsłuchaj wszystkie polecenia z klawiatury **
Wycisz dźwięk *6
Wyłącz wyciszenie *6
Liczba uczestników *#
Tabela 4. Tylko prowadzący:
Do:... Wprowadź...
Zablokuj spotkanie, aby nikt nowy nie mógł dołączyć *5
Odblokuj spotkanie *5
Wyślij wiadomość e-mail z przypomnieniem *7
Pozwól uczestnikom kontynuować spotkanie bez prowadzącego *8 (następnie rozłącz się)
Wycisz wszystkich uczestników ##
Wyłącz wyciszenie wszystkich uczestników 99