Partner lub administrator klienta może skonfigurować usługi dla zamówień próbnych i subskrypcyjnych. Zalecamy, aby partnerzy wykonali te kroki przed przekazaniem konta do administratorów klienta.

Dostęp do Cisco Webex Control Hub można uzyskać za pomocą dowolnej obsługiwanej przeglądarki.

Dostęp Administratora Partnera

  • W przypadku wersji próbnych — podczas konfigurowania nowej wersji próbnej za pomocą kreatora Rozpocznij nową wersję próbną, po podaniu informacji potrzebnych do rozpoczęcia, przejdź do ekranu końcowego z napisem „Twoja wersja próbna jest gotowa. Czy chcesz skonfigurować usługi dla klienta?”. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować konfigurowanie usług dla klienta.

  • W przypadku zamówień subskrypcji – podczas tworzenia zamówienia Cisco Webex Contact Center za pomocą kreatora konfiguracji zamówienia, po określeniu informacji o zamówieniu przejdź do ekranu końcowego z napisem „Dziękujemy. Zamówienie zostało prawidłowo zamapowane”. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować konfigurowanie usług dla klienta.

Dostęp Administratora klienta

W przypadku wersji próbnych i zamówień subskrypcji – po rozpoczęciu wersji próbnej lub pomyślnym zmapowaniu zamówienia subskrypcji administrator klienta otrzymuje powitalną wiadomość e-mail na adres e-mail określony w kreatorze uruchamiania wersji próbnej lub kreatorze mapowania zamówień.

Aby uzyskać dostęp do konta administratora klienta w konsoli Control Hub, należy wykonać następujące czynności:

1

Otwórz wiadomość powitalną.

2

Kliknij łącze Rozpocznij w wiadomości e-mail.

3

Wprowadź hasło i kliknij przycisk Zapisz i zaloguj się.

4

Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi, aby uzyskać dostęp do swojego konta Control Hub.

Przy pierwszym dostępie do organizacji klienta w Control Hub po uruchomieniu wersji próbnej lub subskrypcji zostanie wyświetlony kreator konfiguracji.

1

Przejrzyj plan w kreatorze konfiguracji i kliknij przycisk Rozpocznij.

2

Na stronie Ustawienia Contact Center wybierz z listy rozwijanej kraj, w którym prowadzisz działalność.

Domyślnie Kraj operacji jest taki sam jak kraj wybrany w kreatorze mapowania zamówień.

W oparciu o wybrany kraj działania, klientowi zostanie utworzony tenant Webex Contact Center w odpowiednim centrum danych. Listę krajów i odpowiadających im mapowań centrów danych można znaleźć w artykule Lokalizacja danych w Cisco Webex Contact Center.


 

Raz ustawiony kraj działania nie może być zmieniony dla Webex Contact Center.

Jeśli zamówisz dodatek Cisco PSTN for Contact Center (tylko w USA i Kanadzie), opcja telefonii zostanie zastosowana automatycznie . Ta opcja nie dotyczy dzierżawy próbnej.

Jeśli krajem działalności jest USA, dostępna jest opcja wyboru Platformy Contact Center Webex. W przypadku najnowszej platformy Webex Contact Center wybierz opcję Platforma domyślna.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie opcji Platformy i Telefonii obowiązujących w każdym z Krajów działania:

#

Kraj działania

Opcje platformy

Opcja telefonii Webex Contact Center

1

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Domyślna platforma — wybierz tę opcję dla zamówienia subskrypcji.

Więcej informacji na temat opcji głosowych dostępnych dla tej platformy można znaleźć w artykule Konfigurowanie kanału głosowego dla Cisco Webex Contact Center.

Webex Contact Center PSTN (jeśli zamówiono)

Głosowy mostek POP

Webex Calling

Platforma wyjątku — tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy jest wybierana przez kontakt z pakietem Cisco Solution Assurance.

Webex Calling (jeśli zamówiono)
POP głosowe

2

Kanada

Domyślna platforma

Webex Contact Center PSTN (jeśli zamówiono)
POP głosowe

3

Inne

Domyślna platforma

POP głosowe
3

Na stronie Ustawienia przedsiębiorstwa wprowadź poddomenę swojej organizacji. Kliknij opcję Sprawdź dostępność, aby sprawdzić, czy poddomena jest dostępna.

4

Kliknij Dalej, a następnie Zakończ.

1

Na ekranie głównym programu Control Hub przejdź do pozycji Contact Center > Ustawienia.

2

Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Konfiguruj Cisco Webex Contact Center.


 

Jeśli usługi czatu Webex Contact Center są wymagane dla klienta, upewnij się, że administrator klienta zaloguje się na tej stronie i kliknie przycisk Konfiguracja Cisco Webex Contact Center, aby skonfigurować usługi czatu.

Następne czynności

Konfiguracja dzierżawy została teraz ukończona. Teraz można skonfigurować funkcje dla danej dzierżawy: