1

Iść do https://settings.webex.com i wybierz Połączenia z Webex.

2

Od Dzwonienie do portalu użytkownika, Kliknij Poczta głosowa.

3

Rozwiń wiadomość, którą chcesz odtworzyć.

4

Wybrać Grać, Oznacz jako odtworzone, lub Ściągnij.

5

Aby usunąć wiadomość, kliknij Śmieci obok wiadomości, którą chcesz usunąć.