Pri plánovaní schôdze Webex chýba možnosť Pripojiť sa pred hostiteľom

PROBLÉM
Pri plánovaní schôdze Webex nie je možné konfigurovať možnosť povoliť účastníkom pripojiť sa pred hostiteľom. Umiestnenie možnosti plánovania sa líši v závislosti od spôsobu plánovania.

  • Plánovanie cez webovú stránku Webex - Kalendár > Naplánovať stretnutie > Zabezpečenie > Pripojiť sa pred hostiteľom.
  • Plánovanie cez aplikáciu Webex - Ikona kalendára > Naplánovať schôdzu > Rozšírené nastavenia > Pripojiť sa pred hostiteľom.
  • Plánovanie cez Webex Scheduler - Nová položka kalendára > Cisco Webex > Pridať schôdzu Webex > Rozšírené nastavenia > Pripojiť sa pred hostiteľom.

ROZHODNUTIE
Aby to bolo viditeľné pre hostiteľov, Musí byť povolená možnosť Pripojiť sa pred hostiteľom v Control Hub. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Prihláste sa do Control Hub.
  2. Na navigačnej table pod Služby, kliknite Stretnutie.
  3. Kliknite na webovú stránku Webex, pre ktorú chcete túto možnosť povoliť.
  4. Kliknite Nastavenia > Zabezpečenie.
  5. V Účastníci sekciu, prepnutím povoľte možnosť Pripojiť sa pred možnosťami hostiteľa. Kliknite Uložiť.
    WBX63066.png

Bol tento článok užitočný?