Alternativet Delta före värd saknas vid schemaläggning av ett Webex-möte

PROBLEM
När du schemalägger ett Webex-möte är alternativet att tillåta deltagare att delta innan värden inte tillgängligt att konfigurera. Platsen för schemaläggningsalternativet varierar beroende på hur du schemalägger.

  • Schemaläggning via Webex-webbplatsen – Kalender > Schemalägg ett möte > Säkerhet > Delta före värden.
  • Schemaläggning via Webex-appen – Kalenderikonen > Schemalägg ett möte > Avancerade inställningar > Delta före värd.
  • Schemaläggning via Webex-schemaläggaren – nytt kalenderobjekt > Cisco Webex > Lägg till Webex-möte > Avancerade inställningar > Delta före värd.

UPPLÖSNING
För att göra detta synligt för värdar måste alternativet Delta före värd aktiveras i Control Hub. Följ stegen nedan:
  1. Logga in på Control Hub.
  2. I navigeringsfönstret under Tjänster, klicka på Möte.
  3. Klicka på den Webex-webbplats som du vill ha alternativet aktiverat för.
  4. Klicka på Inställningar > Säkerhet.
  5. I avsnittet Deltagare växlar du för att aktivera alternativen Delta före värd. Klicka på Spara.
    WBX63066.png

Var den här artikeln användbar?