Koje evidencije treba da skupim da bih eskaliranje problema Webex aplikacije na radnoj površini?

Koje evidencije treba da prikupim da bih eskaliranje problema Webex aplikacije za radnu površinu?

Kako da pošaljem izveštaj o problemu kako bih rešio Webex problema sa aplikacijom na radnoj površini?


Rešenje:

Webex aplikacija za radnu površinu podržava opciju "Izveštaj o problemu" za prikupljanje evidencija.

Pomoć potražite u članku:

Sledeće evidencije treba da se prikupe da bi se eskalirao problem Webex aplikacije za radnu površinu:

Da li je ovaj članak bio koristan?