Vilka loggar behöver jag samla in för att eskalera problem med Webex skrivbordsapp?

Vilka loggar behöver jag samla in för att eskalera problem med Webex skrivbordsapp?

Hur kan jag skicka en problemrapport för att felsöka problem med Webex skrivbordsprogram?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Webex skrivbordsprogram har stöd för alternativet problemrapport för att samla in loggar.

Om du behöver hjälp, se:

Följande loggar ska samlas in för att eskalera ett problem med Webex skrivbordsprogram:

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow icon