אילו יומנים אני צריך לאסוף כדי להסלים בעיות באפליקציית Webex Desktop?

אילו יומנים אני צריך לאסוף כדי להסלים בעיות של Webex Desktop App?

כיצד אוכל לשלוח דוח בעיות כדי לפתור בעיות באפליקציית Webex Desktop?


פתרון:

אפליקציית Webex Desktop תומכת באפשרות דוח בעיות לאיסוף יומנים.

לקבלת עזרה, ראה:

יש לאסוף את היומנים הבאים כדי להסלים בעיה של Webex Desktop App:

האם המאמר הועיל לך?