Greška: 'atmgr.exe - ulazna tačka nije pronađena' prilikom pokušaja započinjanja sastanka

Greška: 'atmgr.exe - Ulazna tačka nije pronađena' prilikom pokušaja započinjanja sastanka.

Korisnik dobija grešku "atmgr.exe - tačka unosa nije pronađena" tokom pokušaja pridruživanja sastanku.


Rešenje:

Sledite dolenavedene korake da biste rešili problem:

  1. Deinstalirajte Webex softver za sastanke, pogledajte:
  2. Ponovo instalirajte Webex softver za sastanke ručno, pogledajte:
Ako koraci u ovom članku ne reše problem, obratite se Tehničkoj podršci za Webex: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?

Da li je ovaj članak bio koristan?