Fel: "atmgr. exe-start adressen hittades inte" vid försök att starta ett möte

Fel: "atmgr. exe-start adressen hittades inte" när jag försöker starta ett möte.

Användaren får fel meddelandet "atmgr. exe-Entry Point not found" när jag försöker delta i ett möte.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Följ stegen nedan för att lösa problemet:

  1. Avinstallera WebEx Mötes program vara, se:
  2. Installera om WebEx Mötes program varan manuellt, se:

Var den här artikeln användbar?