Bild 1. Cloud-Connected UC-distribution

Cloud-Connected UC är en uppsättning Webex-molntjänster med en enda global vy för hantering av lokala UC- och Unified CM-molntjänster. Cloud-Connected UC är en effektiv och molnbaserad produkt med hanterade tjänster för en lokal distribution av Unified CM. Den innehåller ett centralt molnbaserat verktyg för analys, uppgraderingar och felsökning. Med CCUC kan kunder dra nytta av fördelarna med Webex-molnet och samtidigt behålla kritiska arbetsbelastningar i den lokala miljön.

Kunder kan abonnera på UC-hanteringstjänsterna via Control Hub. Kunder kan logga in i Control Hub för att få en enda global vy och hantera hela det lokala Unified CM-nätverket från en och samma åtgärdskontrollpanel med stöd för Ciscos molntjänster. Med Cloud-Connected UC blir det enklare att hantera flera kluster, både i Unified CM- och Unified CM Cloud-distributioner. Till det här använder Cloud-Connected UC pluginprogram som är installerade i de enskilda Unified CM-program som skickar telemetridata till Webex-molnet. Plugin-program registreras i Webex-molnet och autentiseras i molnet med via Webex-ramverket Common Identity. Efterföljande uppdateringar av plugin-programmen hanteras automatiskt genom molnet.

COP-filen som är installerad på en nod kallas för telemetriagenten. Det distribuerade Unified CM-plugin-programmet (COP-filen) kommunicerar med molnet (via konfigurerade proxyservrar), hämtar telemetrimodulen och installerar den. Telemetrimodulen aktiveras och verifieras sedan. Den samlar telemetridata från lokala enheter och skickar data till Cloud-Connected UC-molnet, där Cloud-Connected UC Analytics-gränssnittet används för att få direkt tillgång till data, genererar fakta och sedan återger diagrammen i användargränssnittet.

Cloud-Connected UC genererar nyckeltal som är viktiga inom kapacitetsplanering och optimering av resurser. Här tillhandahålls även automatiserade arbetsflöden för felsökning och ändringshanteringsuppgifter, till exempel uppgraderingar. Det hjälper systemadministratörer att bibehålla och kommunicera servicerelaterade KPI:er (Key Performance Indicators).

Mer information om hur du beställer Cloud-Connected UC finns i Cisco Collaboration Flex-plan beställningsguide på:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/customer-collaboration/guide-c07-740917.html

Nästa steg