Vi levererar ständigt nya funktioner och förbättringar för de befintliga funktionerna. Se till att kamerans fasta program vara är aktuell så att du får de senaste funktionerna och förbättringarna. Följ stegen i följande avsnitt för att uppgradera kamerans inbyggda program vara.

Med Cisco Accessory Hub kan du uppgradera kamerans inbyggda program vara via webbläsaren. Verktyget kontrollerar automatiskt kameramodell och aktuell firmware-version, och om det finns en senare version tillgänglig kan du välja att uppgradera kameran.


Tänk på följande:

  • Besök Cisco Accessory Hub med den senaste versionen av Google Chrome eller Microsoft Edge.

  • Se till att kameran är ansluten till datorn under uppgraderingen.

Innan du börjar

Stäng alla andra appar som kan använda din kamera.

1

Anslut kameran till datorn.

2

Gå till Cisco Accessory Hub i webbläsaren.

3

Klicka på Anslut.

skärmbild av startsidan på Cisco Accessory Hub
4

Välj kameran i listan över de enheter som du vill ha och klicka på Anslut.

5

Följ anvisningarna på skärmen.

6

När uppgraderingen är färdig ska du vänta i 30 sekunder på att kameran startar om.

Om du har installerat Webex Desk Camera app version 2,3 eller senare, söker kamera appen efter uppdatering av den inbyggda program varan när du startar den. Om en uppdatering identifieras visar knappen updates ett nummer 1 eller 2. Du klickar på uppdateringar > Starta uppdatering för att hämta och installera den nya inbyggda program varan.

Om du använder Webex Desk Camera program version 2,2 uppgraderar du den fasta program varan med följande steg.

Innan du börjar

Stäng eventuella appar som kan använda din kamera.

1

öppna appen Webex Desk Camera.

2

Klicka på Cisco Webex Desk Camera > Kamerainformation i menyfältet.

3

Klicka på Hämta firmware för att ladda ned och spara den senaste firmware-versionen lokalt.

Om du redan har den senaste firmware-versionen är knappen Hämta firmware inaktiv.

Du kan även ladda ned firmware-versionen från Ciscos sida för nedladdningar. Du måste logga in för att kunna ladda ned filen.

4

Navigera till Grundläggande > Fast programvara.

5

Klicka på Välj fil och välj den nedladdade filen med fast programvara på din lokala enhet.

Om du väljer fel fil klickar du på Ta bort och väljer rätt fil.

6

Klicka på Uppgradera för att starta uppgraderingen.


 

Se till att kameran är ansluten till datorn under uppgraderingen.

7

När uppgraderingen är färdig ska du vänta i 30 sekunder på att kameran startar om.

Du kan uppgradera kameran på Webex App när du blir ombedd att göra det. Om det inte är en bra tidpunkt för att starta uppgraderingen ska du senarelägga den vid ett senare tillfälle. Om du stänger aviseringen blir du ombedd att göra det senare.

Innan du börjar

Stäng alla andra appar som kan använda din kamera.

1

Klicka på uppdatera när du ombeds att starta uppgraderingen eller klicka på Avbryt om du vill skjuta upp den.

skärm bilden med uppdaterings avisering på Webex

 

Se till att kameran är ansluten medan uppgraderingen pågår.

2

Klicka på klar i meddelandet när uppgraderingen är klar.

Kameran startas om när uppgraderingen har slutförts.