Uppgradera kamerans firmware genom att följa ett av följande avsnitt.

Cisco Accessory Hub kan du uppgradera kamerans firmware via webbläsaren Google Chrome. Verktyget kontrollerar automatiskt kameramodell och aktuell firmware-version, och om det finns en senare version tillgänglig kan du välja att uppgradera kameran. Du kan även uppgradera kameran med en lokal firmware-fil via Cisco Accessory Hub.


Du kan bara använda Cisco Accessory Hub i Google Chrome version 68 eller senare.

Innan du börjar

Stäng eventuella appar som kan använda din kamera.

1

Anslut kameran till datorn.

2

Gå till Cisco Accessory Hub i webbläsaren.

3

Klicka på Anslut.

skärmbild av startsidan på Cisco Accessory Hub
4

Välj Cisco Webex Desk Camera i listan med enheter och klicka på Anslut.

skärmdump av listan med enheter
5

Följ anvisningarna på skärmen.


 

Se till att kameran är ansluten till datorn under uppgraderingen.

6

När uppgraderingen är klar ska du vänta en minut på att kameran startar om.

Om du har installerat Cisco Webex Desk Camera-appen version 2.3 kontrollerar kameran om det finns uppdateringar av fasta programvaran när du startar den. Om det finns uppdatering visar knappen Uppdateringar siffran 1 eller 2. Klicka på Uppdateringar > Starta uppdatering för att ladda ner och installera den nya fasta programvaran.

Om du använder Cisco Webex Desk Camera-appen version 2.2 ska du ta följande steg för att uppgradera den fasta programvaran.

Innan du börjar

Stäng eventuella appar som kan använda din kamera.

1

Öppna Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Klicka på Cisco Webex Desk Camera > Kamerainformation i menyfältet.

3

Klicka på Hämta firmware för att ladda ned och spara den senaste firmware-versionen på en lokal enhet.

Om du redan har den senaste firmware-versionen är knappen Hämta firmware inaktiv.

Du kan också ladda ner den fasta programvaran från Ciscos sida för nedladdningar. Du måste logga in för att kunna ladda ned filen.

4

Navigera till Grundläggande > Fast programvara.

5

Klicka på Välj fil och välj filen med fast programvara på din lokala enhet.

Om du väljer fel fil med fast programvara klickar du på Ta bort och väljer rätt fil.

6

Klicka på Uppgradera för att starta uppgraderingen.


 

Se till att kameran är ansluten till datorn under uppgraderingen.

7

När uppgraderingen slutförts ska du vänta 30 sekunder medan din kamera startar om.