Kända begränsningar och krav

 • Innan du överför din CSV för samtalsparkering måste du läsa Massetablering av Webex Calling element med CSV för att förstå CSV-konventionerna.

 • Du kan antingen exportera dina nuvarande samtalsparkeringsgrupper, vilket gör att du kan lägga till, ta bort eller ändra din befintliga datauppsättning, eller så kan du exportera ett exempel på samtalsparkeringsgrupper. När filen har ändrats kan den överföras med massfunktionerna.

 • Det är viktigt att känna till obligatoriska och valfria kolumner samt information som du måste ange när du fyller i CSV-mallen. De specifika fälten för CSV-filen för samtalsparkering finns i tabellen nedan.

 • Det maximala antalet rader är 1 000 (omfattar inte sidhuvudet).


  Om du exporterar fler än 1 000 poster exporteras data i zip-format. Zip-filen innehåller en enda CSV-fil med alla data och flera filer med färre än 1 000 poster. Filerna med färre än 1 000 poster skapas för att administratörerna snabbt ska kunna importera uppdateringar, eftersom importen är begränsad till CSV med färre än 1 000 poster.
 • En samtalsparkeringsgrupp kan ha användare och/eller arbetsytor. Dessa kallas agenter. Om du lägger till eller redigerar en användare anger du användarens e- e-postadress. För arbetsytor anger du namnet på arbetsytan.


  En användare eller arbetsyta kan endast tilldelas en samtalsparkering. En samtalsparkering kan endast ha användare från samma plats.

 • Varje rad kan innehålla högst 50 agenter. Se Lägg till eller redigera fler än 50 agenter för samtalsparkering åt gången , för mer information.

Använd den här tabellen för att se vilka fält som är obligatoriska eller valfria och vad du behöver avgöra när du lägger till eller redigerar samtalsparkering samtidigt.

Kolumn

Obligatoriskt eller valfritt

Beskrivning

Värden som stöds

Namn

Obligatorisk

Ange namnet på samtalsparkeringsgruppen. Samtalsparkeringsgruppnamn på samma plats måste vara unikt identifierbara. Om samtalsparkeringsgrupperna finns på olika platser kan de ha samma namn.

Exempel: San Jose Call Pak

Teckengräns: 1–30

Plats

Obligatorisk

Ange platsen för att tilldela den här samtalsparkeringsgruppen.

Exempel: San Jose


 

Platsen måste finnas på fliken Platser i Control Hub.

Agentåtgärd

Valfritt*


 

*Om du anger några agenter är detta fält obligatoriskt.

Ange LÄGG TILL för att lägga till de agenter du har listat på den här raden. Ange TA BORT för att ta bort de agenter du har listat på den här raden.

Om du anger ERSÄTT tar du bort alla tidigare angivna agenter och ersätter dem med endast de agenter som du lägger till på denna rad.

LÄGG TILL, TA BORT, ERSÄTT

Agent1-ID,

Agent2-ID…

Agent50-ID

Valfritt

Ange de agenter som du vill tilldela till samtalsparkeringsgruppen. Agenter kan vara användare eller arbetsytor. För användare anger du användarens e-postadress. För arbetsytor anger du namnet på arbetsytan.

Exempel: test@example.com

Teckengräns: 1–161

Varje rad kan innehålla högst 50 agenter. Följ dessa steg för att lägga till eller redigera fler än 50 agenter med hjälp av CSV-filen.

1

Ange de 50 agenter som du vill lägga till eller redigera på den första raden för samtalsparkeringen som du lägger till eller redigerar.

2

På nästa rad behöver du bara ange information i följande kolumner för att lägga till eller redigera ytterligare agenter:

 • Namn– Ange samma namn som raden ovan för att lägga till eller redigera fler agenter.

 • Plats– Ange samma plats som raden ovan för att lägga till eller redigera fler agenter.

 • Agentåtgärd– Ange LÄGG TILL för att lägga till agenterna du listar på den här raden. Ange TA BORT för att ta bort agenterna du listar på den här raden.


   

  Om du anger ERSÄTT tar du bort alla tidigare angivna agenter och ersätter dem med endast de agenter som du lägger till på denna rad.

 • Agent1, Agent2 osv. – Ange e-postadress för användaren eller namnet för arbetsytan du vill lägga till, ta bort eller ersätta.

Du kan lämna alla övriga kolumner tomma.

3

Fortsätt med detta tills du har lagt till alla agenter du behöver lägga till eller redigera.

För att lägga till samtalsparkeringsgrupper samtidigt laddar du bara ned och fyller i en tom CSV-mall.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalsparkering > Masshantering .

3

Välj en plats för samtalsparkeringsgruppen som du vill lägga till.

4

Klicka på Hämta .csv-mall.

5

Fyll i kalkylbladet.

6

Överför CSV-filen genom att dra och släppa eller klicka på Välj en fil.

7

Klicka på Överför.

När överföringen är färdig kan du klicka på Besök sidan Uppgifter för mer information för att se status på ändringarna.

Om du vill ändra samtalsparkeringsgrupper samtidigt hämtar du bara aktuell CSV-data och gör nödvändiga ändringar i kalkylarket.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalsparkering > Masshantering .

3

Välj en plats för samtalsparkeringsgruppen som du vill ändra.

4

Klicka på Hämta data.


 

Om data för samtalsparkeringsgruppen som du har valt överskrider maxvärdet (fler än 10 000 rader för varje CSV) får du en zippad fil med flera CSV-filer.

5

Gör nödvändiga ändringar i kalkylbladet.

6

Överför den ändrade CSV-filen genom att dra och släppa eller klicka på Välj en fil.

7

Klicka på Överför.

När överföringen är färdig kan du klicka på Besök sidan Uppgifter för mer information för att se status på ändringarna.