Med gruppsamtalssvar kan användaren svara på valfri ringsignal inom svarsgrupp. En svarsgrupp är en gruppadministratörsdefinierad uppsättning användare inom en webbplats som samtals pickup-funktionen gäller för. Funktionen för gruppsamtalsuppringning kräver att samtalsuppringningsgrupper läggs till, ändras och tas bort samt att specifika användare tilldelas den svarsgrupp.

Skapa en besvara samtal

Samtalsuppringningar måste uppfylla följande villkor:

  • En användare kan endast tilldelas en besvara samtal.

  • En besvara samtal användare kan endast ha användare från samma plats.

  • En plats kan ha flera samtalsuppringningar.

  • Samtalsuppringningsnamn måste vara unika.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Funktioner.

2

Klicka Samtalsuppringning och sedan på Skapa samtalsuppringning.


 
Du kanske ombeds att välja en plats i ett popup-fönster.
3

Välj Plats i den nedrullningade menyn.


 

Om du tidigare har valt en plats ska du säkerställa att den rätta är vald.

4

Ange ett namn för besvara samtal.

5

Sök efter och lägg till användare till besvara samtal.

6

Klicka på Skapa.

Redigera en besvara samtal

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Funktioner.

2

Klicka Samtalsuppringning och välj besvara samtal du vill redigera.

3

Gör eventuella ändringar i besvara samtal och klicka sedan på Spara.