Felsökning och bästa praxis vid fördröjning

Om du upplever problem med latens under dina Cisco Webex möten, se vår felsökningspraxis för latens.

Felsökning och bästa praxis vid fördröjning.

Hur felsöker jag kunders fördröjningsproblem?

Vad är en normal fördröjning vid transkontinentala möten?

Vad påverkar prestandan under min händelse?


Lösning:

Felsökning och bästa praxis vid fördröjning:

Företagsklassade anslutningar:WBX38778
Portar som används av Webex-klienten för kommunikation:WBX264
DSL- eller kabelanslutningar i bostad: WBX38785

Transkontinentala möten:

Under möten som spänner över kontinenter är viss fördröjning att räkna med. Det är inte orimligt med 5 till 6 sekunders fördröjning för deltagare på olika kontinenter.

Om det uppstår fördröjningar som är längre än 10–15 sekunder ska du inhämta vanlig felsökningsinformation om fördröjning. Det är inte ovanligt att avbrott på 150–250 ms uppstår när webbplatser på andra kontinenter används. Upprepade avbrott på mer än 250 ms är problematiskt.

Vissa av faktorerna som påverka prestanda inkluderar:

  • Datorns uppkopplingshastighet till Internet
  • Internettrafik
  • Prestanda på din brandvägg och proxyserver

Även om du har en höghastighetsanslutning till internet kan tung belastning eller paketförluster uppstå på internet. Vanligtvis kan du inte göra något åt detta mer än att informera din nätverksadministratör eller internetleverantör. Tung belastning är ofta övergående och löser sig själv med tiden. Du ska dock rapportera allvarliga eller bestående problem.

Var den här artikeln användbar?