Vi arbetar med att göra din enhet bättre. Kom tillbaka senare och läs mer om de viktigaste uppdateringarna som finns tillgängliga för din enhet. Vi uppdaterar artikeln varje gång vi lanserar en ny funktion.

Augusti

Kontroller för flera appar med Cisco-headset 520- och 530-serien

Cisco-headset 520- och 530-serien har en bättre samtalskontroll när flera samtalsprogram från Cisco är öppna samtidigt. Du kan till exempel stänga av ljudet för ett aktivt samtal i Cisco Webex och sedan svara på ett inkommande Cisco Jabber-samtal via Jabber-gränssnittet. Under Jabber-samtal påverkar headsetets samtalskontroller bara Jabber. När Jabber-samtalet är över kan du återuppta ditt Webex-samtal och behålla samtalskontrollen via headsetet.

Mer information finns i Funktionen för flera appar för Cisco-headset.

Stöd för Cisco Headset 520- och 530-serien i Cisco Accessory Hub

Du kan uppdatera firmware för Cisco-headset i 520- och 530-serien på Cisco Accessory Hub.

Om du vill använda Cisco Accessory Hub går du till https://upgrade.cisco.com/accessories, ansluter ditt headset till en av datorns USB-portar och följer instruktionerna på skärmen.


Cisco Accessory Hub stöds för närvarande bara i den senaste versionen av Google Chrome och Microsoft Edge med Chromium.

Mer information om funktioner och begränsningar i Cisco Accessory Hub finns i Uppgradera ditt headset på Cisco Accessory Hub.

Juli

Bättre ANC-meddelande

Du kan byta ut Ambient-läget för Cisco-headset 730 och ANC-röstmeddelanden mot en enkel ton. Anpassa dina ljudmeddelanden i mobilappen.

Tryck på Inställningar > Ljudmeddelande i appen och välj det meddelande du vill ändra.

Automatisk avstängning

Cisco-headset 730 stängs av automatiskt efter sex timmars inaktivitet för att spara på batteriet. Du startar headsetet igen genom att trycka ned ström/Bluetooth-brytaren och sedan trycka upp den igen.

Styrning av flera appar via USB HD-adaptern för Cisco-headset

USB HD-adaptern har en bättre samtalskontroll när flera samtalsprogram från Cisco är öppna samtidigt. Du kan till exempel stänga av ljudet för ett aktivt samtal i Cisco Webex och sedan svara på ett inkommande Cisco Jabber-samtal via Jabber -gränssnittet. Under Jabber-samtal påverkar headsetets samtalskontroller bara Jabber. När Jabber-samtalet är över kan du återuppta ditt Webex-samtal och behålla samtalskontrollen via headsetet.

Tidigare kunde det hända att samtalskontroller med headset påverkade alla öppna samtalsprogram på en gång.

Samtalskontroll i Microsoft Teams via USB HD-adaptern för Cisco-headset

USB HD-adaptern har stöd för samtalskontroller i den senaste versionen av Microsoft Teams.

Du kan:

  • Svara på och avsluta samtal

  • Sätta samtal i vänteläge och återuppta dem

  • Slå på och stänga av ditt headset

  • Justera volym i ditt headset

Juni

Vi har inga stora headsetuppdateringar att presentera den här månaden. Du kan alltid läsa den senaste versionsinformationen om du vill veta mer om mindre och mer frekventa uppdateringar.

Maj

Vi har inga stora headsetuppdateringar att presentera den här månaden. Du kan alltid läsa den senaste versionsinformationen om du vill veta mer om mindre och mer frekventa uppdateringar.

April

Nya öronkuddar

Nu kan du köpa nya öronkuddar till Cisco-headset 730.

Installationsanvisningar finns i Byt ut öronkuddarna till Cisco-headset 730.

Mars

Vi har inga stora headsetuppdateringar att presentera den här månaden. Du kan alltid läsa den senaste versionsinformationen om du vill veta mer om mindre och mer frekventa uppdateringar.

Februari

Smarta sensorer

De smarta sensorerna i Cisco-headset 730 identifierar när du tar på eller av dig ditt headset. När de smarta sensorerna är aktiverade kan du pausa uppspelningen av musik eller stänga av ljudet för ett samtal när du tar av dig ditt headset. Du kan även svara på ett inkommande samtal genom att ta på dig ditt headset. Du kan ändra vissa eller alla av de här inställningarna i appen Cisco Headsets på din mobiltelefon.

Aktivera headsetets sensorer genom att öppna appen Cisco Headsets, knacka på Inställningar > Allmänt och välja vilka smarta sensorfunktioner som du vill aktivera.

Headset-inventering via USB HD-adaptern för Cisco-headset

När du är ansluten via USB HD-adaptern visas Cisco-headset 730 som enhet i Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) och Webex Control Hub. Tidigare visades bara USB HD-adaptern som headsetenhet.


Du måste ha firmware-version 1-2-33 eller senare av USB HD-adapterns för att kunna använda den här funktionen.

Mer information om visning av headsetenheter i Control Hub finns i Headsetadministration i Cisco Webex Control Hub.

Mer information om visning av headsetenheter i Cisco Unified CM finns i Administrationsguide för Cisco-headset 700-serien.

Styrning av Cisco-headset 730 i olika appar

Denna version av den fasta programvaran ger användarna en förbättrad samtalskontrollupplevelse vid användning av flera samtalsprogram från Cisco samtidigt. Du kan till exempel stänga av ljudet för ett aktivt samtal i Cisco Webex och sedan svara på ett inkommande Cisco Jabber-samtal via Jabber-gränssnittet. När du befinner dig i ett Jabber-samtal påverkar samtalskontrollerna bara Jabber i headsetet. När Jabber-samtalet är över kan du återuppta ditt Webex-samtal och behålla samtalskontrollen via headsetet.

Tidigare kunde det hända att samtalskontroller med headset påverkade alla öppna samtalsprogram på en gång.

Mer information finns i Funktionen för flera appar för Cisco-headset.

Stöd för Microsoft Teams

Cisco-headset 730 har stöd för samtalskontroller för den senaste versionen av Microsoft Teams. Samtalskontroller är tillgängliga via USB-kabeln.

Du kan:

  • Svara på och avsluta samtal

  • Sätta samtal i vänteläge och återuppta dem

  • Slå på och stänga av ditt headset

  • Justera volym i ditt headset

Vi informerar om nya funktioner som snart ska lanseras. Kom ihåg att funktionernas slutliga utförande och lanseringsdatum kan variera. Prenumerera på den här artikeln om du vill få uppdateringar om eventuella ändringar.

Headset-analys i Webex Control Hub

Med analysen i Control Hub kan du spåra och analysera användningen av headset i organisationen.

På analyssidan visas användningsstatistik för Cisco-headset som är anslutna till Webex-appen. Du kan visa trender för headset gällande samtalslängd, headset-modell och geografisk region. Du kan även ange ett datumintervall om du vill visa ändringar i headsetanvändningen under en viss tidsperiod.

Nyckeltal för headset

December

Fler alternativ för visning av headsetenheter i Webex Control Hub

Headset som är anslutna till Cisco Webex Desk Pro och Webex Meetings via USB-kabel visas nu på sidan Enheter i Cisco Webex Control Hub. Webex-administratörer kan spåra headset efter modell, serienummer, firmware-version, anslutningsstatus och anslutningshistorik.

Mer information finns i Headsetadministration i Cisco Webex Control Hub.

Oktober

Nya ljudmeddelanden

Cisco-headset 730 har fler ljudaviseringar för att du ska veta vilken Bluetooth®-enhet du är ansluten till.

Mer information finns i Versionsinformation för Cisco-headset 730-serien.

Juli

Anpassad brusreducering

Cisco-headset 730 har nu stöd för adaptiv brusreducering. Med adaptiv brusreducering justeras brusreduceringsnivån automatiskt för att passa omgivningen.

Gå till Inställningar > Ljud i appen Cisco Headsets för att slå på eller stänga av ANC.

Juni

Cisco Accessory Hub

Cisco Accessory Hub är en webbapp där du kan uppgradera firmware för Cisco-headset 560-serien utan att behöva använda en Cisco IP-telefon, Cisco Jabber eller Webex. Du kan även se ditt headsets serienummer och firmware-version i webbverktyget .

Om du vill använda Cisco Accessory Hub går du till https://upgrade.cisco.com/accessories, ansluter ditt headset till en av datorns USB-portar och följer instruktionerna på skärmen.


Cisco Accessory Hub stöds för närvarande bara i den senaste versionen av Google Chrome.

Headsetadministration i Cisco Webex Control Hub

Headset som är anslutna till Cisco Webex visas nu på sidan Enheter i Cisco Webex Control Hub. Webex-administratörer kan spåra headset efter modell, serienummer, firmware-version, anslutningsstatus och anslutningshistorik.

Mer information finns i Headsetadministration i Cisco Webex Control Hub.

Uppgradering av headset i Cisco Webex

Du kan uppgradera firmware för Cisco-headset 500-serien och Cisco Headset 730 i den senaste skrivbordsversionen av Cisco Webex. När du ansluter ditt headset till Webex via en USB-kabel uppdateras headsetets firmware automatiskt. När det finns en uppdatering visas ett popupmeddelande med en uppmaning om att starta uppgraderingen.

Mer information finns i Uppgradera ditt Cisco-headset till senaste versionen i Webex.

Kontroller för flera appar för Cisco-headset 560-serien

Cisco-headset 560-serien har bättre samtalskontroll när du använder flera samtalsappar samtidigt. Tidigare uppvisade Cisco-headset 560-serien ibland oväntat beteende när flera samtalsappar var öppna.

Mer information finns i Funktionen för flera appar för Cisco-headset.

Extension Mobility-inloggning med Cisco-headset

Extension Mobility-användare kan starta sin inloggning när de ansluter Cisco-headset 500-serien eller Cisco-headset 730 till någon annans telefon. Om du vill använda den här funktionen aktiverar du Headsetbaserad Extension Mobility i Cisco Unified Communications Manager för dina telefoner.

Användaren loggas även ut automatiskt från Extension Mobility när headsetet kopplas bort eller efter en angiven tid av inaktivitet.

Användare kan koppla sitt headset till användar-ID:t via menyn Tillbehör på telefonen.

Administratörer kan koppla ett headset till en användare på sidan Användarhantering i Unified CM.


Om headsetet uppgraderas eller om användaren har ett pågående samtal går det inte att utföra kopplingen. Vänta tills uppgraderingen är klar eller samtalet är avslutat innan du utför den här proceduren.

Mer information finns i Guide till funktionskonfiguration i Cisco Unified Communications Manager.

April

Utökat stöd för språk

Nu kan du ändra språk för ljudmeddelanden på Cisco-headset 730 via mobilappen Cisco Headsets. Tillgängliga språk är kinesiska (mandarin), engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska , tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska (Brasilien), ryska och spanska.

Mer information finns i Ändra meddelandespråk på Cisco-headset 730.

Februari

Cisco-headset 730

Cisco-headset 730 är ett trådlöst headset som använder Bluetooth för att parkoppla med Cisco programklienter och Cisco IP-telefoner. Headsetet har full samtalskontroll och funktioner för musikuppspelning tillsammans med kraftfull brusreducering och system för att förstärka miljöljud i stökig kontorsmiljö. Cisco-headset 730 har stöd för full samtalsintegration med Cisco Jabber, Cisco Webex, Cisco Webex Meetings, Cisco IP-telefoner och Cisco Webex DX-enheter.

Cisco-headset 730 levereras med en USB HD-adapter för användning med enheter som inte har en tillförlitlig Bluetooth-lösning. Headsetet kan även ansluta till enheter med den medföljande 3,5 mm-kabeln och USB-C till USB-A-kabel. USB-C-kabeln fungerar också som laddningskabel och kan ansluta till alla USB-adaptrar med strömförsörjning.

Mer information finns i Kom igång med Cisco-headset 730.