Din nya telefon

För att börja använda din nya Cisco-telefon måste du göra följande:
 • Installera din telefon med hjälp av komponenterna i lådan.

 • Logga in på Cisco Webex-inställningar och genomför den inledande konfigurationen.

 • Aktivera din telefon.

 • Aktivera ditt röstbrevlådekonto.

Installera Cisco IP-telefon

När telefonen ansluter till nätverket börjar telefonens startprocess och telefonen registreras i samtalskontrollsystemet från tredje part. Om du vill slutföra installationen av telefonen måste du konfigurera nätverksinställningarna på telefonen manuellt eller via DHCP.


Innan du använder externa enheter ska du läsa Externa enheter.

Om du bara har en LAN-kabel vid skrivbordet, kan du ansluta telefonen till LAN med SW-port och sedan ansluta datorn till PC-porten.

Du kan också sammanlänka två telefoner tillsammans. Anslut PC-porten på den första telefonen till SW-porten på andra telefonen.


Anslut inte SW och PC-portar i LAN.

1

Välj kraftkällan för telefonen:

 • Extern strömförsörjning

Mer information finns i Telefonströmförsörjning.

2

Anslut telefonluren till telefonlursporten.

Telefonen levereras med en lur med smalband. Du kan köpa en bredbandskapabel lur som är speciellt framtagen för att användas med telefonen.

Handenheten innehåller en ljusremsa som visar inkommande samtal och väntande röstmeddelanden.

3

Anslut ett headset till headsetporten. Du kan lägga till ett headset senare om du inte ansluter ett nu.

4

Anslut din telefon till ett nätverk. Gör något av följande:

 • Anslut en Ethernet-kabel från växeln till nätverksporten på telefonen. Varje telefon levereras med en Ethernet-kabel.

  Använd kablar i kategori 3, 5, 5e eller 6 för 10 Mbps-anslutningar, kategori 5, 5e eller 6 för 100 Mbps-anslutningar och kategori 5e eller 6 för 1000 Mbps-anslutningar. Mer information finns i Nätverks- och datorportkontakt.

 • Anslut en rak Ethernet-kabel från en annan nätverksenhet, till exempel en stationär dator till dator-porten på en telefon. Du kan ansluta en annan nätverksenhet senare om du inte ansluter en nu.

  Använd kablar i kategori 3, 5, 5e eller 6 för 10 Mbps-anslutningar, kategori 5, 5e eller 6 för 100 Mbps-anslutningar och kategori 5e eller 6 för 1000 Mbps-anslutningar. Mer information och riktlinjer finns i Nätverks- och datorportkontakt.

5

Om telefonen är väggmonterad kan du behöva justera telefonlurshållaren för att säkerställa att mottagaren inte kan glida ut ur hållaren. Mer information finns i Justera telefonlursklykan.

6

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

7

Använda DHCP eller manuellt ange IP-adress för telefonen.

8

Uppgradera telefonen till den aktuella firmwarebilden.

Firmwareuppgraderingar över WLAN-gränssnittet kan ta längre tid än att uppgradera över det trådbundna gränssnittet beroende på kvaliteten och bandbredden i den trådlösa anslutningen. Vissa uppgraderingar kan ta mer än en timme.

9

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.

Se Användarhandbok för Cisco IP-telefon 6800-seriens multiplattformstelefoner.

10

Tillhandahåll information till slutanvändare om hur de använder sina telefoner och hur de konfigurerar sina telefonalternativ. Detta steg säkerställer att användarna har tillräcklig information för att kunna använda sina telefoner.

Installera din multiplattformstelefon i Cisco IP-telefon 7800-serien

Din telefon levereras med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och placera den på skrivbordet.

När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare firmware-version behöver installeras.

Du kan inte justera basstället till Cisco IP-telefon 7811.

En beskrivning i bilder av hur du går till väga finns i Installationshandbok till Cisco IP-telefon 7800-serien.

1

Anslut den långa, raka änden av telefonlurskabeln till telefonen och anslut den andra änden till luren.

2

Anslut nätverkskabeln från ditt nätverk till telefonens nätverksport.

3

Anslut basstället och justera telefonens vinkel.

 1. För in böjda anslutningshakarna i de nedre skårorna.

 2. Lyft basstället uppåt tills anslutningarna hakar fast i de övre skårorna.

  Det kan krävas mer kraft än förväntat för att haka fast eller avlägsna basstället.

 3. Justera telefonens vinkel.

4

Anslut den externa strömkällan.

5

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

6

Tillåt uppgradering till den aktuella firmwarebilden.

7

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.

Installera din multiplattformstelefon i Cisco IP-telefon 8800-serien

Din telefon levereras med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och placera den på skrivbordet.

När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare firmware-version behöver installeras.

En beskrivning i bilder av hur du går till väga finns i Installationshandbok till Cisco IP-telefon 8800-serien.

1

Anslut den långa, raka änden av telefonlurskabeln till telefonen och anslut den andra änden till luren.

2

Anslut nätverkskabeln från ditt nätverk till telefonens nätverksport.

3

Anslut basstället och justera telefonens vinkel.

 1. För in anslutningshakarna i skårorna.

 2. Tryck på basstället tills anslutningarna hakar fast.

 3. Justera telefonens vinkel.

4

Anslut den externa strömkällan.

5

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

6

Tillåt uppgradering till den aktuella firmwarebilden.

7

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.

Installera din Cisco IP-konferenstelefon 7832 – multiplattformstelefon

Om ditt nätverk tillhandahåller PoE (”Power over Ethernet”) levereras din telefon med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och konfigurera den på skrivbordet. Om nätverket inte tillhandahåller PoE kan du behöver följande tillbehör: en Cisco IP-konferenstelefon 7832 PoE-Midspankabel och en Cisco Power Cube 3.

Figur 1. Installation av Cisco IP-konferenstelefon 7832

När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare firmware-version behöver installeras.

Innan du börjar

Din konferenstelefon måste strömförsörjas med någon av dessa metoder:

 • Ditt nätverk tillhandahåller PoE (”Power over Ethernet”).

 • Du har en Cisco IP-konferenstelefon 7832 PoE Midspan-kabel för att tillföra ström till din LAN-anslutning. Koppla in kabeln i telefonen och anslut därefter LAN-nätverket och Cisco Power Cube 3 till kabeln.

1

Anslut nätverkskabeln eller Midspan-kabeln till konferenstelefonens nätverksport.

2

Gör följande om du använder Midspan-kabel:

 1. Anslut nätadaptern (power cube) till Midspan-kabeln.

 2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.

 3. Anslut nätverkskabeln till Midspan-kabeln. Använd nätverksporten som sitter närmast nätadapteranslutningen.

3

Koppla in nätverkskabeln från telefonen eller Midspan-kabeln till nätverket.

4

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

5

Tillåt uppgradering till den aktuella firmwarebilden.

6

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.

Installera din multiplattformstelefon i Cisco IP-konferenstelefon 8832-serien

När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare firmware-version behöver installeras.

1

Välj kraftkällan för telefonen:

 • PoE (Power over Ethernet)-distribution med en Cisco IP-konferenstelefon 8832 PoE-injektor

 • Icke-PoE Ethernet-distribution med en Cisco IP-konferenstelefon 8832 Icke-PoE med Ethernet-injektor

2

Anslut telefonen till växeln.

 • Om du använder PoE:
  1. Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten.

  2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till antingen Cisco IP-konferenstelefon 8832 PoE-injektor eller Cisco IP-konferenstelefon 8832 Ethernet-koppling.

  3. Anslut injektorn till konferenstelefonen med USB-C-kabeln.

 • Om du inte använder PoE:
  1. Anslut strömadaptern till Cisco IP-konferenstelefon 8832 Ethernet-koppling med en USB-C-kabel.

  2. Om du använder Cisco IP-konferenstelefon 8832 Ethernet-koppling kan du koppla in strömadaptern i eluttaget.

  3. Anslut strömadaptern till Ethernet-injektorn med en USB-C-kabel.

   OR

   Om du använder Cisco IP-konferenstelefon 8832 Icke-PoE med Ethernet-injektor kan du koppla in den i eluttaget.

  4. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-injektorn.

  5. Anslut Ethernet-kabeln till icke-PoE Ethernet-injektorn eller Ethernet-injektorn.

  6. Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten.

  7. Anslut Ethernet-injektorn till konferenstelefonen med en andra USB-C-kabel.

  8. Anslut icke-PoE Ethernet-injektorn eller Ether-injektorn till konferenstelefonen med en USB-C-kabel.

3

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

4

Tillåt uppgradering till den aktuella firmwarebilden.

5

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.

Registrera din telefon med aktiveringskod

När telefonen har slutfört startprocessen visas en skärm där du uppmanas att ange en 16-siffrig aktiveringskod.

Om inte skärmen för aktiveringskod visas vid uppstart kan det bero på att telefonen inte är uppdaterad med senaste versionen av inbyggd programvara. Om du vill uppgradera den inbyggda programvaran på din enhet går du till https://upgrade.cisco.com/MPP_upgrade.html och följer instruktionerna.


Cisco IP-telefon 6861 multiplattformstelefoner har inte stöd för registrering med aktiveringskod.

Innan du börjar

Administratören ger dig en 16-siffrig aktiveringskod i formatet xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

1

Ange din aktiveringskod i fältet på välkomstskärmen. Du behöver inte ange bindestreck (-) när du anger koden.

2

Tryck på Fortsätt.

Telefonen slutför registreringsprocessen automatiskt.
3

Om ett felmeddelande visas anger du koden igen eller kontaktar din administratör för att få en ny kod.

MPP-aktiveringskod för onboardingprocess fingerar inte

Problem

Onboarding med aktiveringskod fungerar inte på multiplattformstelefoner (MPP) om datum och tid på telefonen inte är uppdaterad.


Problemet påverkar inte Cisco MPP DECT-enheter.

Orsak

När en aktiveringskod anges på en MPP-enhet ansluter telefonen till en aktiveringskodserver för att starta en säker onboardingprocess till plattformen för Webex-samtal. Om telefonens datum- och tidsinställningar inte är uppdaterade, avvisar servern anslutningsförsöket från telefonen och processen med aktiveringskod fungerar inte.

Lösning

För slutanvändare

Du måste ange datum och tid manuellt i telefonens meny.

 1. Packa upp och slå på telefonen.

  När telefonen startar första gången visas fel datum och tid.

 2. Gör något av detta:

  När du har följt stegen visas korrekt innevarande datum och tid på telefonen.

 3. Ange aktiveringskoden som du fått av administratören.

  Telefonen konfigureras och registreras med rätt aktiveringskod.

För telefonadministratörer

 1. Aktivera DHCP-alternativet 42 för att ange en NTP-server som telefonen kan använda för att synkronisera datum och tid vid första fabriksomstart.

 2. Ange en intern eller extern NTP-server i DHCP-alternativet 42 så att servern kan nås av telefonerna.