1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve değişiklik yapmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Calling öğesini seçin ve ardından Gizlilik öğesine gidin.

3

Bu kullanıcı için uygun Otomatik Santral Gizliliği ayarlarını seçin.

4

Gizliliği Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin. Ada göre kullanıcı arama alanını boş bırakarak herkesi engelleyebilirsiniz. Alternatif olarak, bu kullanıcının hat durumunu kimlerin görüntüleyebileceğini seçebilirsiniz.

Yukarıdaki yönetici örneğini kullanarak, o yöneticinin idari asistanının adını arayabilirsiniz.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Örnek

Nasıl olduğunu görmek istiyor musunuz? Control Hub'da bir kullanıcının gizlilik ayarlarını yönetme hakkında bu video tanıtımlarını izleyin.