18 december 2020

Följande nya analysfunktioner finns tillgängliga i denna version:

 • Uppdatering av användargränssnitt: Översiktsidans layout har nu har ändrats. De viktigaste korten för Serviceupplevelse och Tillgångsanvändning visas nu på en enda sida. Det finns också nya funktioner som är tillgängliga i användargränssnittet och dessa beskrivs i avsnitten nedan.

 • Dölj och visa ett diagram : Du kan dölja ett diagram som inte behövs för tillfället eller som inte är relevant för dig. Du kan också visa ett diagram som tidigare har dolts av dig. Detta gör att du kan anpassa din vy över korten.

 • Omsortera diagramordningen: Du kan blanda diagramordningen på både översikts- och detaljsidorna. Detta gör att du kan anpassa din vy över korten.

 • Visa information om saknade data : ibland kan analysdiagram visa ofullständiga data p.g.a. förlust av vissa telemetridata. Vid förlust av data som påverkar diagram, indikeras dataförlusten av en blixtikon på höger sida i listrutan med tidsperiodval på analyssidan.

 • Ytterligare filter för Serviceupplevelsediagram: På sidan detaljsidan i diagrammen över Serviceupplevelse finns fler filter tillgängliga.

  De ytterligare filter som finns tillgängliga för diagrammen över Samtalsvolymstatus omfattar följande:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Analys av samtalsfel

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Codec

  • Headset efter modell

  De ytterligare filter som finns tillgängliga för diagrammen över Samtalsljudkvalitet omfattar följande:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Codec

 • Ytterligare filter för Tillgångsanvändningsdiagram: På sidan detaljsidan i diagrammen över Tillgångsanvändning finns fler filter tillgängliga.

  De ytterligare filter som finns tillgängliga för diagrammen över Samtalräknare omfattar följande:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Headset efter modell

  De ytterligare filter som finns tillgängliga för diagrammen över Samtalslängd omfattar följande:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Headset efter modell

 • Diagram över Implementering av slutpunkter: I kategorin Tillgångsanvändning har översikten och de detaljerade diagrammen för Implementering av slutpunkter lagts till. Dessa diagram hjälper dig att förstå användningen av slutpunkter under samtal.

 • Diagram över Implementering av headset: I kategorin Tillgångsanvändning har översikten och de detaljerade diagrammen för Implementering av headset lagts till. Dessa diagram hjälper dig att förstå användningen av headset under samtal.

 • Http-proxy-autentisering : CCUC-tjänsten har nu stöd för autentiserade http-proxyservrar. Den proxyautentisering som stöds är Basic och Digest.

 • Fel- och varningsrapportering: Du kan se problem som uppstår i din lokala infrastruktur som påverkar CCUC-tjänstens funktion. Dessa problem kan leda till förlust av telemetridata, försenade data eller att felaktiga data visas i analysdiagrammen. Beroende på problemets allvar klassificeras det som ett fel eller en varning. Med den här typen av rapportering kan du vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda alla problem med lokalsamtal som påverkar data som skickas till CCUC-tjänsten och fatta välgrundade beslut.

 • Klustergrupp och klusterborttagning: I Cisco Webex Control Hub kan du ta bort antingen en klustergrupp eller ett kluster som du inte längre behöver ha anslutet till molnet. Detta gör det möjligt för dig att effektivt hantera infrastrukturen som är ansluten till molnet.

Nästa steg