En partner- eller kundadministratör kan konfigurera tjänster för provperioder och prenumerationer. Vi rekommenderar partner att slutföra dessa steg innan kontot lämnas över till kundadministratörer.

Du kan använda valfri webbläsare som stöds för åtkomst till Cisco Webex Control Hub.

Partneradministratörsåtkomst

  • För provperioder – när du konfigurerar en ny provperiod med hjälp Kom igån med ny provperiod-guiden, kan du, efter att du har aktiverat provperioden, gå vidare till den slutliga skärmen med texten "Provperioden kan börja. Vill du konfigurera tjänster åt kunden?". Klicka på Ja om du vill fortsätta med att konfigurera tjänster för kunden.

  • För prenumerationer – när du skapar en Cisco WebEx Contact Center-order med hjälp av guiden orderkonfiguration, kan du, efter att du har angett orderinformation, gå vidare till den slutliga skärmen med texten "Tack. Din order har mappats på rätt sätt". Klicka på Nästa om du vill fortsätta med att konfigurera tjänster för kunden.

Kundadministratörsåtkomst

För provperiod- och prenumerationsorders – när en provperiod startar eller en prenumerationsorder har mappats, får kundadministratören ett välkomstmejl till den e-postadress som har angetts i guiden för starta provperiod eller guiden för ordermapning.

Gör följande för att få åtkomst till kundadministratörskontot i Control Hub:

1

Öppna välkomstmeddelandet.

2

Klicka på länken Kom igång i mejlet.

3

Ange lösenordet och tryck på Spara och logga in.

4

Godkänn tjänstevillkoren för att få åtkomst till ditt konto i Control Hub.

När du öppnar kundorganisationen i Control Hub första gången efter en provperiod eller en prenumeration har inletts visas inställningsguiden.

1

Granska ditt abonnemang i inställningsguiden och klicka sedan på Kom igång.

2

Gå till sidan Contact Center-inställningar och välj land från rullgardinsmenyn.

Som standard är landet som du markerade i ordermappningsguiden inställt.

Baserat på valt land skapas kundens Webex Contact Center-klient i lämpligt datacenter. En lista över länder och motsvarande mappning till datacenter finns i artikeln Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center.


 

Det går inte att ändra land i WebEx Contact Center efter att det har ställts in.

Om WebEx Contact Center PSTN har begärts (gäller endast USA och Kanada) som en del av prenumerationen används alternativet telefoni automatiskt.

Om landet är inställt på USA tillhandahålls erbjuds möjligheten att välja en WebEx kontakt Center-plattform. Välj standardplattform för prenumerationsorder.

Följande tabell sammanfattar plattforms- och telefoni alternativ som gäller för varje land:

#

Land

Plattformsalternativ

Alternativet WebEx Contact Center telefoni

1

USA

Standardplattform - Välj det här alternativet för prenumerationsorder.

WebEx Contact Center PSTN (om begärt)

Röst-POP

Ny EFT-plattform – Välj endast det här alternativet om du har ombetts att göra det av din Cisco Solution Assurance-kontakt.

WebEx Contact Center PSTN (om begärt)
Röst-POP-brygga

2

Kanada

Standardplattform

WebEx Contact Center PSTN (om begärt)
Röst-POP

3

Andra

Standardplattform

Röst-POP
3

Ange en deldomän för organisationen på sidan enterprise-inställningar. Klicka på kontrollera tillgänglighetför att bekräfta om deldomänen är tillgänglig.

4

Välj Nästa och klicka sedan på Slutför.

1

Klicka på kugghjulsikonen på kortet för Cisco Webex Contact Center.

2

Klicka på Konfigurera Cisco Webex Contact Center på fliken Inställningar.


 

Om kunden behöver tjänsten Webex Contact Center-chatt ska du säkerställa att kundadministratören loggar in på den här sidan och klickar på Konfigurera Cisco Webex Contact Center för att ställa in chattjänster.

Och sedan då?

Nu kan du lägga till användare i Control Hub med hjälp av artikeln Olika sätt att lägga till användare i Cisco Webex Contact Center.