Konfigurera virtuella agenter

Innan du börjar

Skapa en dialogflödesagent som ger automatiska svar.

1

Logga in till kundorganisationen via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Funktioner.

2

Klicka på Ny > Virtuell agent.

3

På sidan Kanalaktivering väljer du ett alternativ:

  • Använd för chatt – Aktiverar självbetjäningsinteraktion för kundchatt. Lägg till den virtuella agenten i chatt-mallar för Contact Center i Cisco Webex Control Hub.
  • Använd för röst – Aktiverar självbetjäning för kundröst genom att lägga till den virtuella agentaktiviteten i din flödeshanteringstabell i Strategier för dirigering.
4

Välj ett alternativ på sidan Skapa en dialogflödesagent innan du fortsätter:

  • Nej, jag har inte någon förkonfigurerad dialogflödesagent – Om du väljer det här alternativet ska du ladda ned exempelagenten och sedan importera och anpassa din agent.
  • Ja, jag har en förkonfigurerad dialogflödesagent — Hämta filen Intents.zip med eskaleringsavsikt (för att eskalera kundinteraktioner till agenter) och en hanterad avsikt (för att avsluta virtuella agentens interaktion med kunden och märka den som slutförd).
5

Välj dialogflödets API-version:

  • V1 API — Ange klientåtkomsttoken för din dialogflödesagent och klicka på Validera.
  • V2 API (standard) – Ladda upp autentiseringsnyckeln genom att välja JSON-filen och klicka på Validera.

     

    Se till att JSON-filen skapas med hjälp av API-adminrollen för dialogflöde som har fullständig API-åtkomst.

6

Ange namn på den virtuella agenten, namnet måste vara unikt och får vara högst 50 tecken.


 

Om du vill kan du ladda upp en avatar.

7

Klicka på Slutför för att skapa den virtuella agenten. Sidan Funktioner visas med kortet för den precis skapade virtuella agenten.

Etiketten Används på kortet visar antal mallar där den virtuella agenten används. På etikettkortet visas noll för nya virtuella agenter.