För att använda Webex övervaknings tjänst måste du hämta det Webex övervaknings tjänst programmet i Control Hub, och sedan installera program varan på den dator eller server som du tänker använda som agent för att övervaka organisationens nätverks anslutning med Webex tjänsterna. Du kan återanvända program varan för att installera flera datorer eller servrar för att skapa fler agenter. När du har ställt in agenter i din organisation kan du Visa data för Webex övervaka tjänsten i fliken fel sökning . Du kan även lägga till lokala video enheter för att övervaka sin anslutning till Webex tjänster.

Övervaka organisationens nätverks anslutning för att Webex Data Center

Webex övervaknings tjänst kör ett nätverks test var 15: e minut från organisationens nätverks anslutning till Webex Data Center

Övervaka lokala video enheter med Webex-tjänster

Webex övervaknings tjänst kan också övervaka lokala video enheter i din organisation för media kvalitets mått när de används för att ansluta till ett Webex-möte. Du kan visa data från lokala video enheter som deltagare använder för att delta i möten på fliken fel sökning i Control Hub.

Lokala video enheter måste ha statiska IP-adresser för att fungera med Webex övervaknings tjänst. Om IP-adressen för en lokal video enhet ändras efter att du har konfigurerat Webex övervaknings tjänst måste du uppdatera enheten i Control Hub med den nya IP-adressen.

Webex övervaknings tjänst fungerar på alla SX-, MX-, DX-, EX-eller Room-enheter som kör Cisco Collaboration Endpoint (CE) Software, Cisco telepresence Endpoint (TE) Software, eller Cisco telepresence Collaboration (TC) program version 7.3.10 eller senare.

Krav

För att använda Webex övervaknings tjänst måste du använda en dedicerad maskin som uppfyller dessa minimi krav:

  • 64-bitars Windows 10 eller 64-bitars Windows Server 2016 eller senare

  • Fysiska eller virtuell dator måste ha en ljud driv rutin aktive rad

  • En 4-core-processor eller högre

  • 8 GB RAM

  • 20 GB ledigt lagrings utrymme

Du måste hämta program varan för Webex övervakning i Control Hub och sedan installera programmet på en dator eller server för att skapa en agent. När du har konfigurerat en agent kan du lägga till lokala video enheter för agenten för att övervaka så att du kan visa media kvalitets måtten för enheterna när de används till att delta i ett möte.

Konfigurera en Webex övervakning av tjänst agent

Webex övervaknings tjänst agenten måste kunna nå Cisco Webex molnets IPv4-adresser och port 443 med SSL direkt via en befintlig organisations NAT eller brand vägg. Övervaknings agenten har inte stöd för kommunikation via webbproxyn för att nå Webex moln-och IPv6-adresser.

Se till att alla antivirus lösningar som används på datorn störs inte av övervaknings agenten.


Du kan ha högst fyra agenter per organisation.

Innan du börjar


Den fysiska eller virtuell dator som du vill konfigurera som agenten måste ha en ljud driv rutin aktive rad för att installationen ska slutföras.

Om du loggar in på en fjärrdator för att installera Webex övervaknings tjänstens program vara på ett virtuell dator ska du se till att ställa in ljud inställningen så att den matas genom virtuell dator. Om du t. ex. använder Microsoft Remote Desktop ska du ställa in inställningen spela upp ljud påfjärrdatorn på fliken enheter & ljud.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch klickar på Konfigurera i Webex övervaknings tjänst kortet .

2

Ange kontakt punktens e-postadress och telefonnummer och klicka på Nästa.

Kontakt punkten är den person som Cisco kontaktar om nätverks kvaliteten om ett problem upptäcks.

3

Klicka på Hämta för att hämta Webex övervaknings tjänst program vara och installera sedan program varan på den dator eller server som du vill konfigurera som agent.


 

När hämtningen är genomförd kommer program varan att installeras automatiskt. Om den inte är öppen öppnar du program varan för att starta installationen.

När du har skapat den första agenten kan du gå tillbaka till Webex övervaknings tjänst kortet om du vill hämta program varan igen för att lägga till fler agenter.

Nu när du har installerat Webex Monitoring service agent på en dator eller server kan du hantera dem i Control Hub.

Hantera Webex övervaknings agenter

Vi rekommenderar att du lägger till en detaljerad beskrivning och plats för varje Webex övervakning av tjänst agenten i din organisation för att hålla reda på de agenter som du har ställt in.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch klickar på numret intill agenten i Webex övervaknings tjänst kortet .

2

Klicka på mer bredvid en agent.

3

Välj åtgärden som du vill utföra.