1

Från kund visaren i https://admin.webex.com går du till användare och markerar de användare som du vill ange information om inringar-ID för.

2

Välj samtaloch välj inringar-ID.

3

Uppdatera informationen om inringar-ID och välj Spara.