Списък с скорошни повиквания

Използвайте списъка "Последни", за да видите 180-те последни отделни обаждания и групи обаждания.

Ако вашият списък "Последни" достигне максималния размер, следващият нов запис презаписва най-стария запис в списъка.

Когато на сървъра се внедри поддръжка STIR/SHAKEN, телефонът показва допълнителна икона до идентификационния номер на повикващия въз основа на резултата от проверката STIR/SHAKEN на повикващия. Въз основа на резултата от проверката телефонът показва три вида икони. За повече информация относно иконите вж Преглед на последните си обаждания .

Преглед на последните си обаждания

Проверете, за да видите кой ви се е обадил наскоро.


Всеки ред е пропуснал значката на обажданията. Можете да прегледате броя на пропуснатите обаждания на линия на екрана на телефона. Максималната значка за пропуснато повикване е 99. Когато преглеждате или списъка "Всички обаждания", или "Пропуснати обаждания" на екрана на телефона за определен ред, значката за пропуснато повикване за избрания ред се изчиства.

Значката за пропуснати повиквания и действителният брой пропуснати повиквания може да са различни поради ограничение на дисплея от 180 обаждания за списъка "Последни". Този лимит се състои от изходящи обаждания, пропуснати обаждания и входящи повиквания. Също така, може да има някои стари пропуснати обаждания, които се добавят към броя за пропуснатата значка за обаждания. Това може да бъде презаписано в списъка "Последни".

1

Направете едно от тези действия:

 • Настолни телефони: Изберете линия за преглед и натиснете Приложения .
 • Конферентни телефони: Натиснете Настройки .
2

Изберете "Последни", за да получите достъп до екрана "Последни".

Можете също така да натиснете Recents softkey на началния екран на телефона. Виждате този софтуеър само когато администраторът ви го конфигурира на телефонния уеб интерфейс.

Когато натиснете Наскоро софтуерен бутон, той ви отвежда до Наскоро екран, след извличане на резултатите, той отива в Всички обаждания екран автоматично.

3

В екрана "Последни" изберете да прегледате всички скорошни обаждания или за да прегледате определен вид скорошни обаждания от следния списък с обаждания.

 • Всички повиквания
 • Пропуснати повиквания
 • Получени обаждания
 • Поставени обаждания

Вашият администратор конфигурира списъка Опция , Повикване , Редактиране на повикване , Филтър и Обратномеки в този екран за всички, Поставени, Получени и Пропуснати повиквания списък. Когато сте конфигурирани, можете да видите тези мекици, когато получите достъп до някое от менютата в горния списък с обаждания. Мекиците могат да се показват и като едно от менютата "Опция" на списъка с обаждания въз основа на конфигурацията.

Всяко меню в горния списък с обаждания съдържа Option softkey със следните менюта.

 • Изтрийте entry-Deletes всеки избран запис, когато е натиснат.

 • Изтриване на списък-Изтрива всички записи в избраното меню, когато е натиснато.

 • Сортиране по име-Сортиране според имената на повикващите, когато е избрано.

 • Добавяне на контакт-Добавя нов контакт към директорията.


 
 • Допълнителна икона до идентификационния номер на повикващия се показва на телефона, указваща валидирано обаждане.

  Когато отидете до данните за обажданията на всяко обаждане, можете да прегледате дали обаждането е пропуснато обаждане или отговорно обаждане.

 • Допълнителна икона до идентификационния номер на повикващия се показва на телефона, указваща нелегитимен повикващия.

 • Допълнителна икона до идентификационния номер на повикващия се показва на телефона, указваща непроверено обаждане.

Връщане на скорошно обаждане

1

Направете едно от следните действия:

 • Настолни телефони—Натиснете Приложения .
 • Конферентни телефони—Натиснете Настройки .
2

Натиснете Последниданни .

3

Изберете записа на повикване, който искате да наберете.

Изчистване на списъка с скорошни повиквания

1

Направете едно от следните действия:

 • Настолни телефони—Натиснете Приложения .
 • Конферентни телефони—Натиснете Настройки .
2

Изберете Последни.

3

Изберете списък, който искате да изтриете.

 • Всички повиквания
 • Пропуснати повиквания
 • Получени обаждания
 • Поставени обаждания
4

Натиснете Опция и изберете Изтриване на всички .

5

Натиснете OK.

Изтриване на запис на повикване

1

Направете едно от следните действия:

 • Настолни телефони—Натиснете Приложения .
 • Конферентни телефони—Натиснете Настройки .
2

Изберете Последни.

3

Изберете да прегледате всички скорошни обаждания или да прегледате определен вид скорошно обаждане.

 • Всички повиквания
 • Пропуснати повиквания
 • Получени обаждания
 • Поставени обаждания
4

Маркирайте отделния запис или група обаждания, които искате да изтриете.

5

Натиснете Опция.

6

Изберете Изтриване на запис.

7

Натиснете OK.


 

За повече информация вижте 6800 , 7800 , 8800 , 7832 , и 8832 Ръководства за потребителя на мултиплатформени телефони.