Recente gesprekken lijst

Gebruik de lijst recent om de 180 meest recente afzonderlijke gesprekken en gespreksgroepen weer te zien.

Als de lijst recent de maximale grootte bereikt, wordt de oudste vermelding in de lijst overschreven door de volgende nieuwe invoer.

Wanneer DE SUPPORT VOOR VOORGE-/ SHAKEN is geïmplementeerd op de server, geeft de telefoon een extra pictogram weer naast de beller-id op basis van de BEL-/SHAKEN-verificatieresultaat. Op basis van het verificatieresultaat worden drie typen pictogrammen weergegeven op de telefoon. Zie voor meer informatie over de pictogrammen Uw recente gesprekken weergeven .

Uw recente gesprekken weergeven

Schakel het selectie vakje in om te zien wie u onlangs heeft gebeld.


Elke lijn kan gemiste oproep worden slechtt. U kunt het aantal telefoonnummers gemiste gesprekken lijn op het telefoonscherm weergeven. De maximale gemiste oproep badge is 99. Als u de lijst Alle gesprekken of Gemiste gesprekken op het telefoonscherm voor een bepaalde lijn bekijkt, wordt de badge gemiste oproep de geselecteerde lijn gewveld.

De gemiste oproep badge en het werkelijke aantal gemiste gesprekken zijn mogelijk anders vanwege een weergavelimiet van 180 gesprekken voor de lijst Recent. Deze limiet bestaat uit uitgaande gesprekken, gemiste gesprekken en inkomende gesprekken. Ook kan er een aantal oude gemiste gesprekken zijn die worden toegevoegd aan de telling voor de gemiste oproep badge. Dit kan worden overschreven in de lijst recent.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Bureautelefoons: Selecteer een lijn om weer te geven en druk op Toepassingen .
 • Conferentietelefoons: Druk op Instellingen .
2

Selecteer Recent om het scherm Recente te openen.

U kunt ook op de schermtoets Recente drukken op het startscherm van de telefoon. U ziet deze softkey alleen wanneer uw beheerder deze configureert op de telefoonwebinterface.

Wanneer u op de drukt Recent schermtoets, gaat u naar de Recent scherm, na het ophalen van de resultaten, gaat het naar de Alle gesprekken scherm automatisch.

3

Kies in het scherm Recente voor het bekijken van alle recente gesprekken of voor het bekijken van een bepaald type recente oproepen uit de volgende gesprekkenlijst.

 • Alle gesprekken
 • Gemiste gesprekken
 • Ontvangen gesprekken
 • Gevoerde gesprekken

Uw beheerder configureert de softkeys Optie, Bellen, Gesprek bewerken, Filteren en Scherm terug voor iedereen, Geplaatst, Ontvangen en Gemiste gesprekkenlijst. Wanneer u bent geconfigureerd, kunt u die softkeys zien wanneer u toegang krijgt tot een van de menu's in de bovenstaande gesprekkenlijst. De softkeys kunnen ook worden weergegeven als een van de Optiemenu's van de gesprekkenlijst op basis van de configuratie.

Elk menu in de bovenstaande gesprekkenlijst bevat de softkeyoptie met de volgende menu's.

 • Invoer verwijderen: verwijdert elke geselecteerde vermelding wanneer u wordt geweigerd.

 • Lijst verwijderen: hiermee verwijdert u alle vermeldingen in het geselecteerde menu wanneer u drukt.

 • Sorteren op naam- Sorteren op namen van beller indien geselecteerd.

 • Contactpersoon toevoegen: hiermee voegt u een nieuwe contactpersoon toe aan de directory.


 
 • Er wordt een extra pictogram naast de beller-id weergegeven op de telefoon die een gevalideerd gesprek aangeeft.

  Wanneer u naar de gespreksgegevens van een gesprek gaat, kunt u zien of het gesprek een gemiste oproep of een beantwoord gesprek is.

 • Er wordt een extra pictogram weergegeven naast de beller-id op de telefoon waarmee een onwettige beller wordt aangegeven.

 • Er wordt een extra pictogram naast de beller-id weergegeven op de telefoon met de melding dat het gesprek niet geverifieerd is.

Een recent gesprek

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Bureautelefoons: druk op Toepassingen .
 • Conferentietelefoons: druk op Instellingen .
2

Druk op recent.

3

Selecteer het gespreksrecord dat u wilt kiezen.

De lijst met recente gesprekken duidelijke

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Bureautelefoons: druk op Toepassingen .
 • Conferentietelefoons: druk op Instellingen .
2

Selecteer recent.

3

Selecteer een lijst die u wilt verwijderen.

 • Alle gesprekken
 • Gemiste oproepen
 • Ontvangen gesprekken
 • Geplaatste gesprekken
4

Druk op Optie en selecteer Alles verwijderen.

5

Druk op OK.

Een gespreksrecord verwijderen

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Bureautelefoons: druk op Toepassingen .
 • Conferentietelefoons: druk op Instellingen .
2

Selecteer recent.

3

Kies of u alle recente gesprekken wilt weergeven of een bepaald type oproep recent gesprek.

 • Alle gesprekken
 • Gemiste oproepen
 • Ontvangen gesprekken
 • Geplaatste gesprekken
4

Markeer de afzonderlijke record of gespreks groep die u wilt verwijderen.

5

Druk op Optie.

6

Selecteer Invoer verwijderen.

7

Druk op OK.


 

Raadpleeg voor meer informatie: 6800 , 7800 , 8800 , 7832 , en 8832 Gebruikershandleidingen voor telefoons voor meerdere platforms.