Lista ostatnich połączeń

Użyj listy Ostatnie, aby wyświetlić 180 ostatnich pojedynczych połączeń i grup połączeń.

Jeśli lista Ostatnie osiągnie maksymalny rozmiar, następny nowy wpis zastąpi najstarszy wpis na liście.

Gdy na serwerze zaimplementowana jest obsługa STIR/SHAKEN, telefon wyświetla dodatkową ikonę obok identyfikatora dzwoniącego na podstawie wyniku weryfikacji STIR/SHAKEN rozmówcy. Na podstawie wyniku weryfikacji telefon wyświetla trzy typy ikon. Aby uzyskać więcej informacji o ikonach, zobacz Wyświetlanie ostatnich połączeń .

Wyświetlanie ostatnich połączeń

Sprawdź, kto ostatnio do Ciebie dzwonił.


Każda linia ma plakietki nieodebranych połączeń. Możesz wyświetlić liczbę nieodebranych połączeń na linię na ekranie telefonu. Maksymalna plakietka nieodebranego połączenia wynosi 99. Gdy wyświetlisz listę Wszystkie połączenia lub Nieodebrane połączenia na ekranie telefonu dla określonej linii, plakietka nieodebranego połączenia dla wybranej linii zostanie wyczyszczona.

Plakietka nieodebranych połączeń i rzeczywista liczba nieodebranych połączeń mogą się różnić ze względu na limit wyświetlania 180 połączeń dla listy Ostatnie. Limit ten obejmuje połączenia wychodzące, nieodebrane połączenia i połączenia przychodzące. Ponadto mogą istnieć stare nieodebrane połączenia, które zostaną dodane do licznika nieodebranych połączeń. Może to zostać zastąpione na liście Ostatnie.

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Telefony stacjonarne: Wybierz linię do wyświetlenia i naciśnij Aplikacje .
 • Telefony konferencyjne: Naciśnij Ustawienia .
2

Wybierz opcję Ostatnie, aby uzyskać dostęp do ekranu Ostatnie.

Możesz także nacisnąć programowy Ostatnie na ekranie głównym telefonu. Ten programowy jest używany tylko wtedy, gdy administrator skonfiguruje go w interfejsie internetowym telefonu.

Po naciśnięciu przycisku Ostatnie klawisz programowy, spowoduje przejście do Ostatnie ekran, po pobraniu wyników przechodzi do Wszystkie połączenia ekran automatycznie.

3

Na ekranie Ostatnie wybierz opcję wyświetlania wszystkich ostatnich połączeń lub wyświetlania określonego rodzaju ostatnich połączeń z poniższej listy połączeń.

 • Wszystkie połączenia
 • Nieodebrane połączenia
 • Odebrane połączenia
 • Połączenia nawiązywane

Administrator konfiguruje klawisze programowe Opcje, Połączenie, Edytuj połączenie, Filtri Wstecz na tym ekranie dla listy Wszystkie, Połączenia, Odebrane i Nieodebrane połączenia. Po skonfigurowaniu możesz zobaczyć te programowe, gdy uzyskujesz dostęp do dowolnego menu na powyższej liście połączeń. programowe mogą również pojawiać się jako jedno z menu opcji listy połączeń na podstawie konfiguracji.

Każde menu na powyższej liście wywołań zawiera klawisz programowy Option z następującymi menu.

 • Usuń wpis-Usuwa wszystkie zaznaczone pozycje po naciśnięciu.

 • Usuń listę-Usuwa wszystkie pozycje w wybranym menu po naciśnięciu.

 • Sortuj według nazwy-Sortuj według nazw dzwoniących, gdy jest zaznaczona.

 • Dodaj kontakt- Dodaje nowy kontakt do katalogu.


 
 • Obok identyfikatora dzwoniącego wyświetlana jest dodatkowa ikona wskazująca zatwierdzone połączenie.

  Gdy przejdziesz do szczegółów dowolnego połączenia, możesz sprawdzić, czy połączenie jest nieodebrane, czy odebrane.

 • Obok identyfikatora dzwoniącego wyświetlana jest dodatkowa ikona wskazująca nielegalnego rozmówcę.

 • Obok identyfikatora dzwoniącego wyświetlana jest dodatkowa ikona wskazująca na niezweryfikowane połączenie.

Oddzwykanie do ostatniego połączenia

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Telefony stacjonarne — naciśnij Aplikacje .
 • Telefony konferencyjne — naciśnij Ustawienia .
2

Naciśnij Ostatnie.

3

Wybierz rekord połączenia, który chcesz wybrać.

Czyszczenie listy ostatnich połączeń

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Telefony stacjonarne — naciśnij Aplikacje .
 • Telefony konferencyjne — naciśnij Ustawienia .
2

Wybierz opcję Ostatnie.

3

Wybierz listę, którą chcesz usunąć.

 • Wszystkie połączenia
 • Nieodebrane połączenia
 • Odebrane połączenia
 • Połączenia między
4

Naciśnij Opcja i wybierz Usuń wszystko .

5

Naciśnij przycisk OK.

Usuwanie rekordu połączenia

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Telefony stacjonarne — naciśnij Aplikacje .
 • Telefony konferencyjne — naciśnij Ustawienia .
2

Wybierz opcję Ostatnie.

3

Wybierz, aby wyświetlić wszystkie ostatnie połączenia lub wyświetlić określony rodzaj ostatniego połączenia.

 • Wszystkie połączenia
 • Nieodebrane połączenia
 • Odebrane połączenia
 • Połączenia między
4

Wyróżnij pojedynczy rekord lub grupę połączeń, którą chcesz usunąć.

5

Naciśnij Opcja.

6

Wybierz Usuń wpis.

7

Naciśnij przycisk OK.


 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 6800 , 7800 , 8800 , 7832 , oraz 8832 Podręczniki użytkownika telefonów wieloplatformowych.