Seznam posledních hovorů

Seznam Poslední slouží k zobrazení 180 nejnovějších jednotlivých hovorů a skupin hovorů.

Pokud seznam Poslední dosáhne maximální velikosti, další nová položka přepíše nejstarší položku v seznamu.

Když je na serveru implementována podpora STIR/SHAKEN, telefon zobrazí vedle ID volajícího další ikonu na základě výsledku ověření STIR/SHAKEN volajícího. Na základě výsledku ověření telefon zobrazí tři typy ikon. Další informace o ikonách naleznete zde Zobrazte poslední hovory .

Zobrazte poslední hovory

Podívejte se, kdo vám nedávno volal.


Každá linka zmeškala zmeškané volání. Počet zmeškaných hovorů na linku můžete zobrazit na obrazovce telefonu. Maximální odznak zmeškaných hovorů je 99. Když na obrazovce telefonu pro určitou linku zobrazíte seznam Všechny hovory nebo Zmeškané hovory, odznak zmeškaných hovorů pro vybranou linku se vymaže.

Odznak zmeškaného hovoru a skutečný počet zmeškaných hovorů se mohou lišit v důsledku limitu zobrazení 180 volání pro seznam Poslední. Tento limit se skládá z odchozích hovorů, zmeškaných hovorů a příchozích hovorů. Také mohou existovat některé staré zmeškané hovory, které se přidají k počtu odznaku zmeškaných hovorů. To může být přepsáno v seznamu Poslední.

1

Proveďte jednu z těchto akcí:

 • Pevné telefony: Vyberte linku, kterou chcete zobrazit, a stiskněte Aplikace .
 • Konferenční telefony: Stiskněte Nastavení .
2

Chcete-li získat přístup na obrazovku Poslední, vyberte Poslední.

Na domovské obrazovce telefonu můžete také stisknout tlačítko Recents softkey. Tento měkký klíč se zobrazí pouze v případě, že jej správce nakonfiguruje ve webovém rozhraní telefonu.

Když stisknete tlačítko Nedávné , přesměruje vás na Nedávné na obrazovce, po načtení výsledků přejde na Všechny hovory obrazovce automaticky.

3

Na obrazovce Poslední se vyberte, zda chcete zobrazit všechny nedávné hovory, nebo zobrazit určitý druh nedávných hovorů z následujícího seznamu volání.

 • Všechny hovory
 • Zmeškané hovory
 • Přijaté hovory
 • Zadané hovory

Správce nakonfiguruje na této obrazovce seznam Možnosti, Volání , Upravit volání , Filtr a Zpět pro všechny, umístěné, přijaté a zmeškané hovory. Při konfiguraci se tyto softkey zobrazí při přístupu k některé z nabídek ve výše uvedeném seznamu volání. Měkké klíče se mohou také zobrazit jako jedna z nabídek možností seznamu volání na základě konfigurace.

Každá nabídka ve výše uvedeném seznamu volání obsahuje Option softkey s následujícími nabídkami.

 • Odstranit položku-Odstraní všechny vybrané položky, po stisknutí.

 • Odstranit seznam odstraní všechny položky ve vybrané nabídce po stisknutí.

 • Pokud je vybráno, seřaďte podle jmen volajících.

 • Přidat kontakt-Přidá do adresáře nový kontakt.


 
 • V telefonu se zobrazí další ikona vedle ID volajícího, která indikuje ověřený hovor.

  Když přejdete na podrobnosti o hovoru jakéhokoli hovoru, můžete zobrazit, zda se jedná o zmeškaný hovor nebo zodpovězený hovor.

 • V telefonu se zobrazí další ikona vedle id volajícího, která označuje nelegitimní volajícího.

 • V telefonu se zobrazí další ikona vedle id volajícího, která indikuje neověřený hovor.

Vrácení nedávného hovoru

1

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Stolní telefony – Stiskněte tlačítko Aplikace .
 • Konferenční telefony – Stiskněte tlačítko Nastavení .
2

Stiskněte Novinky.

3

Vyberte záznam hovoru, který chcete vytočit.

Vymazání seznamu posledních hovorů

1

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Stolní telefony – Stiskněte tlačítko Aplikace .
 • Konferenční telefony – Stiskněte tlačítko Nastavení .
2

Vyberte Poslední.

3

Vyberte seznam, který chcete odstranit.

 • Všechny hovory
 • Zmeškané hovory
 • Přijaté hovory
 • Zadané hovory
4

Stiskněte Option a vyberte Odstranit vše .

5

Stiskněte OK.

Odstranění záznamu hovoru

1

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Stolní telefony – Stiskněte tlačítko Aplikace .
 • Konferenční telefony – Stiskněte tlačítko Nastavení .
2

Vyberte Poslední.

3

Zvolte zobrazení všech nedávných hovorů nebo zobrazení určitého druhu nedávného hovoru.

 • Všechny hovory
 • Zmeškané hovory
 • Přijaté hovory
 • Zadané hovory
4

Zvýrazněte jednotlivé záznamy nebo skupinu hovorů, kterou chcete odstranit.

5

Stiskněte možnost.

6

Vyberte Odstranit položku.

7

Stiskněte OK.


 

Další informace naleznete v části 6800 , 7800 , 8800 , 7832 a 8832 Uživatelské příručky pro víceplatformové telefony.