Seznam zadnjih klicev

Na seznamu nedavnih si lahko ogledate 180 zadnjih posameznih klicev in skupin klicev.

Če vaš seznam nedavnih doseže največjo velikost, naslednji nov vnos prepiše najstarejši vnos na seznamu.

Ko je v strežniku implementirana podpora STIR/SHAKEN, telefon poleg ID-ja klicatelja prikaže dodatno ikono na podlagi rezultatov preverjanja STIR/SHAKEN klicatelja. Na podlagi rezultata preverjanja telefon prikaže tri vrste ikon. Za več informacij o ikonah glejte Oglejte si svoje nedavne klice.

Oglejte si svoje nedavne klice

Preverite, kdo vas je nedavno poklical.


Vsaka linija ima oznako zgrešenega klica. Na zaslonu telefona si lahko ogledate število zgrešenih klicev na vrstico. Največja številka neodgovorjenega klica je 99. Ko si ogledate seznam Vsi klici ali Neodgovorjeni klici na zaslonu telefona za določeno linijo, se značka zgrešenega klica za izbrano linijo počisti.

Značka za zgrešeni klic in dejansko število zgrešenih klicev se lahko razlikujeta zaradi omejitve prikaza na 180 klicev za seznam nedavnih. Ta omejitev je sestavljena iz odhodnih klicev, neodgovorjenih klicev in dohodnih klicev. Obstajajo lahko tudi nekateri stari neodgovorjeni klici, ki se dodajo številu za značko neodgovorjenega klica. To se lahko prepiše na seznamu nedavnih.

1

Izvedite eno od teh dejanj:

 • Namizni telefoni: Izberite vrstico za ogled in pritisnite Aplikacije .
 • Konferenčni telefoni: Pritisnite nastavitve.
2

Izberite Nedavne za dostop do Nedavne zaslon.

Lahko tudi pritisnete Nedavne dinamično tipko na začetnem zaslonu telefona. To funkcijsko tipko vidite le, ko jo vaš skrbnik konfigurira v spletnem vmesniku telefona.

Ko pritisnete na Nedavne programsko tipko, vas popelje na Nedavne zaslon, po pridobivanju rezultatov gre na Vsi klici zaslon samodejno.

3

V Nedavne izberite ogled vseh zadnjih klicev ali ogled določene vrste zadnjih klicev na naslednjem seznamu klicev.

 • Vsi klici
 • Zgrešeni klici
 • Prejeti klici
 • Opravljeni klici

Vaš skrbnik konfigurira Možnost, Pokliči, Uredi klic, Filter, in Nazaj programske tipke na tem zaslonu za seznam vseh, odhodnih, prejetih in zgrešenih klicev. Ko so konfigurirane, lahko te dinamične tipke vidite, ko dostopate do katerega koli menija na zgornjem seznamu klicev. Programske tipke se lahko prikažejo tudi kot ena od Možnost meniji seznama klicev glede na konfiguracijo.

Vsak meni na zgornjem seznamu klicev vsebuje Možnost funkcijsko tipko z naslednjimi meniji.

 • Izbriši vnos-Izbriše kateri koli izbrani vnos, ko ga pritisnete.

 • Izbriši seznam-Ko pritisnete, izbriše vse vnose v izbranem meniju.

 • Razvrsti po imenu-Razvrsti glede na imena klicateljev, ko je izbrano.

 • Dodaj stik-Doda nov stik v imenik.


 
 • Dodatna ikona na telefonu je poleg ID-ja klicatelja prikazano, kar označuje potrjen klic.

  Ko odprete podrobnosti klica katerega koli klica, si lahko ogledate, ali je klic neodgovorjen ali sprejet klic.

 • Dodatna ikona poleg ID-ja klicatelja je na telefonu prikazano, kar označuje nelegitimnega klicatelja.

 • Dodatna ikona poleg ID-ja klicatelja je na telefonu prikazan znak nepreverjen klic.

Vrnite nedavni klic

1

Izvedite eno od naslednjih dejanj:

 • Namizni telefoni – pritisnite Aplikacije .
 • Konferenčni telefoni – Tisk nastavitve.
2

Pritisnite Nedavne.

3

Izberite zapis klica, ki ga želite poklicati.

Počistite seznam zadnjih klicev

1

Izvedite eno od naslednjih dejanj:

 • Namizni telefoni – pritisnite Aplikacije .
 • Konferenčni telefoni – Tisk nastavitve.
2

Izberite Nedavne.

3

Izberite seznam, ki ga želite izbrisati.

 • Vsi klici
 • Zgrešeni klici
 • Prejeti klici
 • Opravljeni klici
4

Pritisnite Možnost in izberite Izbriši vse.

5

Pritisnite v redu.

Izbrišite zapis klica

1

Izvedite eno od naslednjih dejanj:

 • Namizni telefoni – pritisnite Aplikacije .
 • Konferenčni telefoni – Tisk nastavitve.
2

Izberite Nedavne.

3

Izberite ogled vseh zadnjih klicev ali ogled določene vrste nedavnega klica.

 • Vsi klici
 • Zgrešeni klici
 • Prejeti klici
 • Opravljeni klici
4

Označite posamezen zapis ali klicno skupino, ki jo želite izbrisati.

5

Pritisnite Možnost.

6

Izberite Izbriši vnos.

7

Pritisnite v redu.


 

Za več informacij glejte 6800, 7800, 8800, 7832, in 8832 Uporabniški priročniki za telefone z več platformami.