Можете да изберете файл директно от Google Drive и след това да изберете кой може да преглежда файла, след като го споделите в пространството.

1

В областта за съобщения щракнете Привързаност , и след това изберете Споделяне от Google Диск .

2

Изберете файл в Google Drive, след което решете кой може да преглежда файла в пространството:

  • Всеки — Всеки може да преглежда файла, включително хора извън вашата организация.
  • Хората във вашата организация — Само хората във вашата организация могат да преглеждат файла.
  • Хора със съществуващ достъп — Приложението Webex използва вече настройвам разрешения за преглед на файла в Box.

Когато хората нямат достъп до файла, те виждат името на файла, но не могат да видят файла или да видят миниатюрен преглед.

3

Направете своя избор и кликнете Приложете .

4

Щракнете върху за да изпратите линка.

Можете да изберете файл директно от Google Drive и след това да изберете кой може да преглежда файла, след като го споделите в пространството.

1

В областта за съобщения докоснете Привързаност , след което докоснете Споделяне от Google Диск .

Ако още не сте добавили профила си, кликнете върху Свързване с акаунт, за да добавите профила си .

2

Изберете файл в Google Drive, след което решете кой може да преглежда файла в пространството:

  • Всеки — Всеки може да преглежда файла, включително хора извън вашата организация.
  • Хората във вашата организация — Само хората във вашата организация могат да преглеждат файла.
  • Хора със съществуващ достъп — Приложението Webex използва вече настройвам разрешения за преглед на файла в Box.

Когато хората нямат достъп до файла, те виждат името на файла, но не могат да видят файла или да видят визуализация.

3

Направете своя избор и докоснете Приложете .

4

Докоснете за да изпратите линка.