Можете да изберете файл директно от Google Диск и след това да изберете кой може да прегледа файла, след като го споделите в пространството.

1

В областта за съобщения щракнете върху Прикачен файл , след което изберете Споделяне от Google Диск.

2

Изберете файл в Google Диск, след което решете кой може да прегледа файла в пространството:

  • Всеки– Всеки може да прегледа файла, това включва хора извън вашата организация.
  • Хора във вашата организация– Само хора във вашата организация могат да преглеждат файла.
  • Хора със съществуващ достъпWebex App използва вече зададените разрешения за преглед на файла в Кутия.

Когато хората нямат достъп до файла, те виждат името на файла, но не могат да прегледат файла или да видят визуализация на миниатюрите.

3

Направете избора си и кликнете върху Прилагане.

4

След това щракнете, за да изпратите връзката.

Можете да изберете файл директно от Google Диск и след това да изберете кой може да прегледа файла, след като го споделите в пространството.

1

В областта за съобщения докоснете Прикачен файл и след товадокоснете Споделяне от Google Диск .

Ако още не сте добавили профила си, кликнете върху Свързване с акаунт, за да добавите профила си .

2

Изберете файл в Google Диск, след което решете кой може да прегледа файла в пространството:

  • Всеки– Всеки може да прегледа файла, това включва хора извън вашата организация.
  • Хора във вашата организация– Само хора във вашата организация могат да преглеждат файла.
  • Хора със съществуващ достъпWebex App използва вече зададените разрешения за преглед на файла в Кутия.
3

Направете избора си и докоснете Прилагане.

4

След това докоснете, за да изпратите връзката.

Когато хората нямат достъп до файла, те виждат името на файла, но не могат да прегледат файла или да видят визуализация.