Možete da izaberete datoteku direktno iz usluge Google Drive, a zatim da odaberete ko će da je pregleda nakon što je delite u prostoru.

1

U oblasti poruke kliknite na "Prilog", a zatim iz usluge Google Drive odaberite stavku Deli.

2

Izaberite datoteku na Google Drive-u, a zatim odlučite ko može da prikaže datoteku u prostoru:

  • Bilo ko – svako može da prikaže datoteku, uključujući osobe izvan vaše organizacije.
  • Osobe u vašoj organizaciji – Samo osobe u vašoj organizaciji mogu da pregledaju datoteku.
  • Osobe sa postojećim pristupom – aplikacija Webex koristi dozvole koje su već podešene za prikaz datoteke u programu Box.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da pregledaju datoteku ili vide pregled sličica.

3

Napravite izbor i kliknite na "Primeni ".

4

Kliknite da biste poslali vezu.

Možete da izaberete datoteku direktno iz usluge Google Drive, a zatim da odaberete ko će da je pregleda nakon što je delite u prostoru.

1

U oblasti poruke dodirnite "Prilog" , a zatim dodirnite Deli iz usluge Google Drive.

Ako već niste dodali nalog, kliknite na dugme "Poveži se sa nalogom" da biste dodali nalog.

2

Izaberite datoteku na Google Drive-u, a zatim odlučite ko može da prikaže datoteku u prostoru:

  • Bilo ko – svako može da prikaže datoteku, uključujući osobe izvan vaše organizacije.
  • Osobe u vašoj organizaciji – Samo osobe u vašoj organizaciji mogu da pregledaju datoteku.
  • Osobe sa postojećim pristupom – aplikacija Webex koristi dozvole koje su već podešene za prikaz datoteke u programu Box.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da pregledaju datoteku ili vide pregled.

3

Izaberite i dodirnite "Primeni ".

4

Dodirnite da biste poslali vezu.