Možete da izaberete datoteku direktno sa Google Drive-a, a zatim da odaberete ko može da prikaže datoteku, nakon što je delite u prostoru.

1

U oblasti poruke izaberite stavku Prilog , azatim odaberite stavku Deli sa Google Drivea.

2

Izaberite datoteku na Google Drive-u, a zatim odlučite ko može da prikaže datoteku u prostoru:

  • Svako– Svako može da vidi datoteku, to uključuje osobe izvan vaše organizacije.
  • Osobe u vašojorganizaciji – Samo osobe u vašoj organizaciji mogu da pregledaju datoteku.
  • Osobe sa postojećimpristupom —Webex Aplikacija koristi dozvole koje su već podešene za prikazivanje datoteke u okviru.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da pregledaju datoteku niti da vide pregled sličica.

3

Napravite izbor i kliknite na dugme Primeni.

4

Zatim kliknite da biste poslali vezu.

Možete da izaberete datoteku direktno sa Google Drive-a, a zatim da odaberete ko može da prikaže datoteku, nakon što je delite u prostoru.

1

U oblasti poruke dodirnite Prilog , azatim dodirnite Deli sa Google drivea.

Ako već niste dodali nalog, kliknite na dugme "Poveži se sa nalogom" da biste dodali nalog.

2

Izaberite datoteku na Google Drive-u, a zatim odlučite ko može da prikaže datoteku u prostoru:

  • Svako– Svako može da vidi datoteku, to uključuje osobe izvan vaše organizacije.
  • Osobe u vašojorganizaciji – Samo osobe u vašoj organizaciji mogu da pregledaju datoteku.
  • Osobe sa postojećimpristupom —Webex Aplikacija koristi dozvole koje su već podešene za prikazivanje datoteke u okviru.
3

Napravite izbor i dodirnite Primeni.

4

Zatim tapnite da biste poslali vezu.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da pregledaju datoteku niti da vide pregled.