Możesz wybrać plik bezpośrednio z dysku Google, a następnie wybrać, kto może wyświetlić plik, po udostępnieniu go w obszarze.

1

W obszarze wiadomości kliknij przycisk Załącznik, a następnie wybierz opcję Udostępnij z Dysku Google.

2

Wybierz plik na dysku Google, a następnie wybierz, kto może wyświetlić plik w obszarze:

  • Każdy — Każdy może wyświetlić plik, w tym osoby spoza organizacji.
  • Osoby w Twojej organizacji — Tylko osoby w Twojej organizacji mogą wyświetlać plik.
  • Osoby z istniejącym dostępem — Aplikacja Webex używa już skonfigurowanych uprawnień do wyświetlania pliku w usłudze Box.

Gdy osoby nie mają dostępu do pliku, widzą nazwę pliku, ale nie mogą wyświetlić pliku ani wyświetlić podglądu miniatury.

3

Dokonaj wyboru i kliknij Zastosuj .

4

Kliknij , aby wysłać link.

Możesz wybrać plik bezpośrednio z dysku Google, a następnie wybrać, kto może wyświetlić plik, po udostępnieniu go w obszarze.

1

W obszarze wiadomości dotknij opcji Załącznik, a następnie dotknij opcji Udostępnij na dysku Google.

Jeśli konto nie zostało jeszcze dodane, kliknij opcję Połącz z kontem, aby dodać konto.

2

Wybierz plik na dysku Google, a następnie wybierz, kto może wyświetlić plik w obszarze:

  • Każdy — Każdy może wyświetlić plik, w tym osoby spoza organizacji.
  • Osoby w Twojej organizacji — Tylko osoby w Twojej organizacji mogą wyświetlać plik.
  • Osoby z istniejącym dostępem — Aplikacja Webex używa już skonfigurowanych uprawnień do wyświetlania pliku w usłudze Box.

Gdy osoby nie mają dostępu do pliku, widzą nazwę pliku, ale nie mogą wyświetlić pliku ani wyświetlić podglądu.

3

Dokonaj wyboru i dotknij opcji Zastosuj.

4

Dotknij , aby wysłać link.