Możesz wybrać plik bezpośrednio z Dysku Google, a następnie wybrać, kto może go wyświetlić po udostępnieniu go w przestrzeni.

1

W obszarze wiadomości kliknij Załącznik , a następnie wybierzUdostępnij z Dysku Google.

2

Wybierz plik na Dysku Google, a następnie zdecyduj, kto może go wyświetlić w tym miejscu:

  • Każdy— każdy może wyświetlić plik, w tym osoby spoza organizacji.
  • Osoby w organizacji— tylko osoby w organizacji mogą wyświetlać plik.
  • Osoby z istniejącymdostępem —aplikacja Webex korzysta z uprawnień już skonfigurowanych do wyświetlania pliku w usłudze Box.

Gdy inne osoby nie mają dostępu do pliku, widzą nazwę pliku, ale nie mogą wyświetlić pliku ani wyświetlić podglądu miniatur.

3

Dokonaj wyboru i kliknij Zastosuj.

4

Następnie kliknij, aby wysłać link.

Możesz wybrać plik bezpośrednio z Dysku Google, a następnie wybrać, kto może go wyświetlić po udostępnieniu go w przestrzeni.

1

W obszarze wiadomości naciśnij pozycję Załącznik , a następnienaciśnij pozycję Udostępnij z Dysku Google.

Jeśli konto nie zostało jeszcze dodane, kliknij opcję Połącz z kontem, aby dodać konto.

2

Wybierz plik na Dysku Google, a następnie zdecyduj, kto może go wyświetlić w tym miejscu:

  • Każdy— każdy może wyświetlić plik, w tym osoby spoza organizacji.
  • Osoby w organizacji— tylko osoby w organizacji mogą wyświetlać plik.
  • Osoby z istniejącymdostępem —aplikacja Webex korzysta z uprawnień już skonfigurowanych do wyświetlania pliku w usłudze Box.
3

Dokonaj wyboru i dotknij Zastosuj .

4

Następnie dotknij, aby wysłać link.

Gdy inne osoby nie mają dostępu do pliku, widzą nazwę pliku, ale nie mogą wyświetlić pliku ani wyświetlić podglądu.