• Уверете се, че USB-C кабелът е свързан към USB-C порта на вашите слушалки. Светодиодът за захранване под Захранване/Bluetooth превключвателят светва, когато слушалката се зарежда.

    Cisco Headset 730 USB-C порт

    Виж Заредете слушалките си Cisco 730 с USB-C кабела.

  • Уверете се, че двата края на USB кабела са добре закрепени.

  • Ако слушалката е била изложена на екстремно високи или ниски температури, оставете слушалката да се върне до стайна температура, преди да опитате да заредите слушалките.

  • Опитайте с друго зарядно за стена USB-A или източник на променлив ток.