Слушалките ми не се зареждат

Опитайте следните стъпки, ако слушалките ви не се зареждат:

  • Уверете се, че USB-C кабелът е свързан към USB-C порта на слушалките. Светодиодът за захранване под превключвателя Power/Bluetooth светва, когато слушалките се зареждат.

    Cisco Headset 730 USB-C port

    Вижте Заредете вашите Cisco слушалки 730 с USB-C кабела.

  • Уверете се, че двата края на USB кабела са сигурни.

  • Ако слушалките са били изложени на екстремно високи или ниски температури, оставете слушалките да се върнат към стайна температура, преди да се опитате да заредите слушалките.

  • Опитайте друго USB-A зарядно устройство за стена или AC източник на захранване.

  • Ако използвате стойката за зареждане Cisco Headset 730, уверете се, че слушалките са правилно седнали. Светодиодът в предната част на стойката показва плътно бяло, когато слушалките са правилно седнали.