Náhlavná súprava sa nenabíja

Ak sa náhlavná súprava nenabíja, vyskúšajte tieto kroky:

  • Skontrolujte, či je kábel USB-C pripojený k portu USB-C na náhlavnej súprave. LED dióda napájania pod vypínačom napájania / Bluetooth sa rozsvieti, keď sa slúchadlá nabíjajú.

    Cisco Headset 730 USB-C port

    Pozrite si tému Nabíjanie náhlavnej súpravy Cisco Headset 730 pomocou kábla USB-C.

  • Skontrolujte, či sú oba konce kábla USB zabezpečené.

  • Ak boli slúchadlá vystavené extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, pred nabitím nechajte slúchadlá obnoviť izbovú teplotu.

  • Vyskúšajte inú nástennú nabíjačku USB-A alebo AC zdroj napájania.

  • Ak používate nabíjací stojan náhlavnej súpravy Cisco Headset 730, skontrolujte, či je náhlavná súprava správne usadená. LED dióda na prednej strane stojana svieti bielou farbou, keď je náhlavná súprava správne usadená.