• Zkontrolujte, zda je k portu USB-C náhlavní soupravy připojen kabel USB-C. Když se náhlavní souprava nabíjí, pod přepínačem Napájení/Bluetooth svítí kontrolka napájení.

    Port USB-C na náhlavní soupravě Cisco 730

    Viz Nabití náhlavní soupravy Cisco 730 pomocí kabelu USB-C.

  • Zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu USB pevně zapojené.

  • Pokud byla náhlavní souprava vystavena extrémním vysokým nebo nízkým teplotám, před nabíjením ji nechte přizpůsobit pokojové teplotě.

  • Vyzkoušejte jinou nástěnnou nabíječku USB-A nebo zdroj střídavého proudu.