• ודא כי כבל USB-C מחובר ליציאת USB-C באוזניות. העוצמה הובילה מתחת למתג ההפעלה /הBluetooth מהבהבת כאשר מטעני האוזניות.

    Cisco אוזניות 730 USB-C

    ראה טען את אוזניית ה-Cisco 730 עם כבל USB-C.

  • ודא ששני קצותיו של כבל ה-USB מאובטחים.

  • אם האוזניות נחשפו לטמפרטורות גבוהות או נמוכות קיצוניות, הנח לאוזנייה לחזור לטמפרטורת החדר לפני שתנסה להטעין את האוזניות.

  • נסה מטען USB שונה לקיר או מקור AC כוח.