• Upewnij się, że kabel USB-C jest podłączony do portu USB-C w zestawie słuchawkowym. Dioda LED zasilania znajdująca się pod przełącznikiem Zasilanie/Bluetooth świeci się, gdy zestaw słuchawkowy się ładuje.

    Port USB-C zestawu słuchawkowego Cisco Headset 730

    Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Ładowanie zestawu słuchawkowego Cisco 730 za pomocą kabla USB-C.

  • Upewnij się, że oba końce kabla USB są zabezpieczone.

  • Jeśli zestaw słuchawkowy był narażony na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, przed próbą naładowania zestawu należy doprowadzić go do temperatury pokojowej.

  • Spróbuj użyć innej ładowarki ściennej USB-A lub innego źródła zasilania prądem zmiennym.