• Se till att USB-C-kabeln är ansluten till USB-C-porten på ditt headset. Ström LAMPAn under ström-/Bluetooth -knappen lyser upp när headsetets debiteringar.

    USB-C port för Cisco-headset 730

    Se Ladda ditt Cisco-headset 730 med USB-C-kabeln.

  • Se till att båda ändarna av USB-kabeln är säkra.

  • Om headsetet har exponerats för extremt hög eller låg temperatur behöver headsetet återfå rumstemperatur innan du försöker ladda det.

  • Försök med en annan USB-A-väggladdare eller strömkälla.