• Sørg for at USB-C-kabelen er koblet til USB-C-porten på headsettet. Strøm-LED-en under Strøm/Bluetooth bryteren lyser når headsettet lades.

    Cisco Headset 730 USB-C-port

    Se Lad Cisco Headset 730 med USB-C-kabelen.

  • Pass på at begge endene av USB-kabelen er sikret.

  • Hvis headsettet har vært utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer, la headsettet gå tilbake til romtemperatur før du prøver å lade headsettet.

  • Prøv en annen USB-A-vegglader eller vekselstrømkilde.