• Proverite da li je USB-C kabl povezan sa USB-C portom na slušalicama. LED LAMPICA ispod prekidača za napajanje/Bluetooth se pali kada se slušalice napune.

    Cisco slušalice 730 USB-C priključak

    Pogledajte Punjenje Cisco slušalica 730 sa USB-C kablom.

  • Uverite se da su oba kraja USB kabla bezbedna.

  • Ako su slušalice bile izložene ekstremno visokim ili niskim temperaturama, pustite da se vrate na sobnu temperaturu pre nego što pokušate da napunite slušalice.

  • Probajte drugi USB-A zidni punjač ili AC izvor napajanja.